16177909_1568551779

#โครงการดีดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว !!!

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้กำหนดจัดโครงการ DEEP SOUTH VOLUNTEER PROJECT รุ่น 1/60 รับสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ DEEP SOUTH VOLUNTEER PROJECT รุ่น 1/60 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับการอบรมและเข้าใจกระบวนการคิดจิตสาธารณะ พร้อมกับมีอาสาสมัครที่เป็นแกนนำหน้าใหม่ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี เป็นพลเมืองที่มีน้ำใจ และมีจิตสาธารณะ ทั้งยังเสรอมสร้างศักยภาพเยาวชนต่อการเป็นนักขับเคลื่อนสันติวิธีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถทำหน้าที่สร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงแนวคิดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชายแดนใต้ ให้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และที่สำคัญมีนักสื่อสารสันติภาพในระดับเยาวชนต่อการเป็นกระบอกเสียงชายแดนใต้ พร้อมโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมจากการลงพื้นที่จริง เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม สร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดี

โครงการ DEEP SOUTH VOLUNTEER PROJECT รุ่น 1/60 ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีความชอบสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก มาร่วมปลุกพลังพลังจิตอาสาในตัวคุณ เพื่อให้คุณเป็นทางออกที่ดีต่อการสร้างสังคม

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจ : #กลุ่มลูกเหรียง l https://www.facebook.com/Luukrieang

#ดาวน์โหลดใบสมัคร
ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัครโครงการ DEEP SOUTH VOLUNTEER PROJECT รุ่น 1/60 (ไฟล์ดาวน์โหลด) https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B99RqdNkPZqLcE1ydkJFVW1qYkU?usp=drive_web
ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัครโครงการ DEEP SOUTH VOLUNTEER PROJECT รุ่น 1/60 (สมัครออนไลน์) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO8fNEdU1Zd9Utk74UIB45loHL1UBopGjikOsyho-7kP3hlg/viewform

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่
คุณสุไลมาน เจะอุบง (มาน)
Tel : 08-3190-4979
Line : little_tiger19
E-mail : little.tiger.mx@gmail.com