ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้กับน้องๆในมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก จ.ปทุมธานี มูลนิธิอยู่ไกลกับชุมชน มีน้องอยู่ที่นี่ จำนวน 100 ร้อยกว่าคน น้องๆกำลังเรียน

003910