การประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “เด็กปอเนาะ”
-กติกาการส่งประกวด
1.กดไลค์เพจและโพสนี้ และแชร์โพสนี้
2.ถ่ายภาพวิถีชีวิตเด็กปอเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหาร,ความเป็นอยู่
สิ่งของ,สถานที่ (ถ่ายกับมือถือหรือกล้องก็ได้) เพียงภาพเดียว
3.ส่งภาพด้วยการ”คอมเม้นต์ใต้โพสนี้”พร้อมทั้งคำบรรยายหรือ
แคปชั่นที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพที่ถ่ายมา
-หลักเกณฑ์การตัดสิน = ภาพกับคำบรรยายต้องสอดคล้องและกินใจ
-เงินรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 = 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ1 = 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 800 บาท
ชมเชย 2 รางวัล รางวัลล่ะ 500 บาท
————————–————————–————-
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 080-716-3479 **