เป้าหมายกิจกรรม

– สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นอาสาสมัคร/ จิตอาสา ความเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่ได้จากการทำงานอาสา สร้างจิตสำนึกในเรื่องการทำงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาตัวเองและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง SDGs ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเรื่องงานอาสาสมัคร นำไปสู่การเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

รูปแบบกิจกรรม

– ประกาศรับเรื่องเล่า/ เรียงความจากประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บเพจ ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.– 30 ก.ย. 60 จำนวน 25 เรื่อง เพื่อโพสเรื่องลงเว็บเพจ Volunteerspirit เครือข่ายจิตอาสา สัปดาห์ละ 2 เรื่อง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (รวม 25 เรื่อง)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

– ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 20 ธ.ค. 60

กติกาการส่งเรื่อง

  1. เปิดรับเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 (Angsana New ขนาด font 16) จากประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อเล่าเรื่องราวการทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ผ่านมาของตนเองเพื่อ บอกเล่าความประทับใจในการทำงานอาสาสมัครและสิ่งที่ได้เรียนรู้/ การเปลี่ยนแปลงของตนเองจากการทำงานอาสาสมัครเหล่านั้น โดยเข้าไปสมัครร่วมกิจกรรมและกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารตามลิงก์
  • แนบภาพประกอบกิจกรรมอาสาสมัครดังกล่าว/ ภาพที่มีตัวท่านขณะทำกิจกรรมอาสาสมัคร (หากมี) ประมาณ 2-4 ภาพ มาด้วย
  • ระบุชื่อกิจกรรมอาสา/ องค์กรที่จัดกิจกรรม/ สถานที่ วันและเวลาที่ไปทำกิจกรรม ดังกล่าว
  • 1 คนส่งเรื่องได้ 1 เรื่อง
  1. ผู้ที่ส่งเรียงความเข้ามา 50 ท่านแรก ทางเครือข่ายจิตอาสาจะมอบของที่ระลึก เสื้อยืด “อาสา (ไม่) สมัคร (เล่น)” ให้ทุกท่านเป็นของที่ระลึก (ทีมงานจะติดต่อกลับอีกครั้งหลังการปิดรับเรื่องในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อขอขนาดเสื้อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง)
  2. ทีมงานเครือข่ายจิตอาสาจะเป็นผู้คัดเลือกเรียงความ 25 เรื่อง มาเผยแพร่ผ่านเว็บเพจ Volunteerspirit เครือข่ายจิตอาสา โดยหากเรื่องใดได้รับการคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ ทางทีมงานจะแจ้งกลับไปภายในวันที่ 1 ตุลาคม 60 เพื่อขออนุญาตเผยแพร่เรื่องราวของท่านในสื่อสาธารณะ

 

ปิดรับสมัคร