กิจกรรม : ดำน้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย รุ่น6
จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดชายหาด รวมทั้งดำน้ำศึกษาระบบนิเวศท้องทะเลไทยฝั่งอ่าวไทย ณ เกาะมันในและเกาะมันกลาง จังหวัดระยอง

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 05:00 – 19.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 890 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 690 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม อ.แกลง จ.ระยอง เวลาประมาณ 08.30 – 09.00 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 890 บาท
1. รถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ระยอง
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
3.ค่าเรือข้ามไปเกาะมันในและเกาะมันกลาง ไป-กลับ
4. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการกิจกรรม
05.00 – 05.30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
05.30 – 09.00 เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง
09.00 – 09.30 นั่งเรือไปเกาะมันใน
09.30 – 10.30 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
10.00 – 12.00 อาสาลงมือภาคปฏิบัติ ตามภารกิจ (ทำความสะอาดชายหาด)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน และ นั่งเรือไปเกาะมันกลาง
13.00 – 15.00 อาสาลงมือภาคปฏิบัติ ตามภารกิจ (ดำน้ำศึกษาระบบนิเวศท้องทะเลไทยฝั่งอ่าวไทย)
15.00 – 15.30 สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
15.30 – 16.00 นั่งเรือกลับฝั่งท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
16.00 – 19.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร: ทักมาขอใบสมัครออนไลน์ที่มนตร์อาสา แอดจากไลน์ไอดีว่า @magicvolunteer (มี@นำหน้านะ)

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 690/890
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ระยอง
ปิดรับสมัครวันที่: 19/12/2019
อีเมล: magicvolunteer@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (087) 677-6733