ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร สร้างบ้านปลา รักษาระบบนิเวศน์ทางทะเล
โครงการ อาสาพัฒนาชุมชนและทรัพยากรทางทะเล

วันที่เสาร์ที่ ๒๙ ก.พ. – วันอาทิตย์ที่ ๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๘ ก.พ. เวลา ๒๑.๐๐ )

[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่
(ที่พักและทำกิจกรรมสร้างบ้านปลา )
๓.ชายหาดลกกำ,เกาะมัดหวาย ( ดำน้ำดูปะการัง )

มีเกียรติบัตร มอบให้อาสาสมัคร
…………………………………………………………………….

รับอาสาสมัคร จำนวน 40 คน

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 900
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
(หากไม่เต็มเปลี่ยนไปรถตู้ปรับอากาศ VIP 10ที่นั่ง)

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

๑.เหมารถบัส ไป – กลับ
๒.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
…………………………………………………………….

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง

๑.ค่าที่พักบ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 6 มื้อ 1,200 บาท
(จ่ายวันลงทะเบียน)
๒.ค่าเหมาเรือพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ ชูชีพ
ออกไปสร้างบ้านปลา และดำน้ำดูปะการัง
(หารเฉลี่ยกันตามจำนวนคนประมาณ 200-300 บาท )
๓.กิจกรรมย่างปลาหมึก (สั่งปลาหมึกสดมา หารเฉลี่ยกัน 50 – 60 บาท)

…………………………………………………………….

[ ความตั้งใจ ]

๑.ทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อไป
๑.๒ ซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวปะการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น
๑.๒ สร้างบ้านปลาจากไม้ไผ่และทางมะพร้าว

๒.สร้างพื้นที่สังคมจิตอาสา (เปิดโลกจิตอาสา) เพื่อการเรียนรู้ในความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (มาช่วยเขาเพื่อให้ความดีที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา )
๓.ทำความดีตามรอยธรรมราชา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

…………………………………………………………….

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา 20.00 น. – 21.00 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา 21.00 น. รถออกจากจุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า
เวลา 21.30 น.จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล ) จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น หากรถมาล่าช้าเนื่องจากรถติดให้รอก่อนนะครับ

(โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)

วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา 04.00 น. – 06.00 น. เดินทางถึงบ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (นอนพักเอาแรงก่อน ยังไม่มีใครตื่นไปถึงเช้ามาก)

เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน
เปลี่ยนชุดออกกำลังหาย

เวลา 07.00 น. – 08.00 น.กิจกรรมกายบริหาร / แบ่งกลุ่มแบ่งทีม / แบ่งหน้าที่การทำงานและอยู่ร่วมกับชุมชน บ้านท้องตม
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ1)

เวลา 09.00 น. – 09.30 น. เตรียมอุปกรณ์ ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว
ขนลงเรือ เปลี่ยนชุดลงน้ำ เบิกหน้ากากดำน้ำ ชูชีพ พร้อมลุย
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน และวิธีการทำบ้านปลา

เวลา 10.30 น. – 14.00 น.ลงเรือออกทะเล
สร้างบ้านปลาจากไม้ไผ่และทางมะพร้าว
(อยู่ในเขตอนุรักษ์ของชุมชนระยะทางไม่เกิน10นาทีถึง ใส่ชูชีพลงน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถช่วยได้ )
เสร็จแล้ว ไปดำน้ำดูปะการัง เกาะมัดหวายใหญ่
พักทานของว่าง ผลไม้ ชายหาดลกกำ
กลับมาอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย

เวลา 14.00 น. – 17.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2)
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.00 น. – 18.30 น. เดินทางไปยัง ชมวิวจุดชมวิวเขาถ่าน
และ สักการะ ศาลกรมหลวงชุมพร
เวลา 19.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 3 )

เวลา 20.00 น. – 21.00 น. ประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกัน
พร้อมทั้งฟังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน
เวลา 21.00 น. – 23.30 น. กิจกรรมย่างปลาหมึก (สั่งปลาหมึกสดมา หารเฉลี่ยกัน 50 -60 บาท)

เวลา 23.30 น. นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน
เปลี่ยนชุดออกกำลังหาย
เวลา 07.00 น. – 08.00 น.กิจกรรมกายบริหาร /กิจกรรม เก็บขยะรักษาความสะอาด หาดท้องทราย

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4 )

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมทำซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวปะการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น และ ทำ ทุ่นปูนไว้ผูกซั้งปลา

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน (มื้อ 5)
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 14.00 น. – 15.30 น. กิจกรรมทำซั้งเชือก (รอบบ่ายต่อ)
เวลา 15.30 น. – 16.30 น. อาบน้ำ เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

เวลา 16.30 น. – 17.30 น. สรุปกิจกรรม และรับเกียรติบัตร
ผู้พิทักษ์ทะเลชุมพร
เวลา 17.30 น. – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อ6)

เวลา 18.30 น. – 02.30 น. เดินทางกลับถึง กทม อย่างปลอดภัย
(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

…………………………………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchIkrZT5kjhboaAWRDinprkaHFxBruBQieLPWkLqqx78QCxA/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 40
ค่าใช้จ่าย: 900
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ชุมพร
ปิดรับสมัครวันที่: 28/02/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256