โรงบ่มอารมณ์สุข ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๓

ตอน คลองจินดา wonderland กับวันสำคัญของเด็ก

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

– ออกเดินทางศุกร์เย็นที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

– กิจกรรมวันเด็กวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

– สถานที่ โรงเรียนบ้านคลองจินดา(วัฒนาบุญรอดอนุสรณ์) หมู่ 4 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

– โดย กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข” และคณะครูผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคลองจินดา

– ค่าใช้จ่าย คนละ ๓๐๐ บาท
(อาหารอาสา ๒ มื้อ / อาหารเด็ก ๑ มื้อ / อุปกรณ์ของรางวัลแจกเด็ก)

– ไม่รวมค่าเดินทาง จะเรียกเก็บวันเดินทางตามความเป็นจริง ทางโครงการจะเหมารถตู้ประจำทางมารับอาสา หารค่าใช้จ่ายค่ารถแต่ละคัน ในกรณีไม่ได้นำรถไปเอง

******************************************

– โครงการขออภัย ขอไม่รับผู้ที่เดินทางตามไปเช้าวันเสาร์ เนื่องจากโครงการต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้องการสมาชิกไปเตรียมการในคืนก่อนวันเด็ก

– ทำไมต้องกิจกรรมวันเด็ก๒๕๖๓
โครงการ “ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๓” ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง “โรงบ่มอารมณ์สุข”และกลุ่มอาสาที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันและกลุ่มอาสาที่สนใจไปทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกับสถานที่ โรงเรียนบ้านคลองจินดา ดังนั้นทางกลุ่ม จึงอยากชักชวนมิตรรักอาสา มาร่วมแบ่งปันความสุขสร้างความสนุกให้กับเด็กๆกันเถอะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันของเด็ก อยากชวนมาแบ่งปันความสุขร่วมกัน

– ลักษณะกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านคลองจินดา(วัฒนาบุญรอดอนุสรณ์) หมู่ 4 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเด็กรอบโรงเรียน จำนวน ๒๐๐ คน ตั้งแต่อายุ ๓ ขวบ ถึง ๑๒ ขวบ โดยผ่านขบวนการละเล่น ซุ้มอาหาร กิจกรรมบนเวที โดยการร่วมมือกันของอาสาสมัครที่เดินทางไปร่วมกัน ลักษณะกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

**** หมายเหตุนัดหมายเดินทาง ****
นัดหมายอาสารวมพลังอาสา
*** เหตุที่นัดวันศุกร์ เพราะเราต้องเตรียมสถานที่ เตรียมงานให้ทันเช้าวันเสาร์ ลักษณะกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้อาสา มีส่วนร่วมในขบวนการกิจกรรมเพื่อน้อง เพื่อจัดแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวันพรุ่งนี้(วันเด็กแห่งชาติ๒๕๖๓) จึงขอร้องขอความร่วมมืออาสามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน

*** นัดหมายอาสาขึ้นรถพร้อมกันเวลา ๑ ทุ่มครึ่งของเย็นวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ หลังเลิกงาน

******************************************

– สถานที่นัดหมาย(รายละเอียดแบบละเอียดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
จุดที่ ๑ : จุดรวมพลังอาสา ปั๊มปตท. ติดกับตรีเพชรอีซูสุ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึง โรงเรียนหอวัง/เซ็นทรัลลาดพร้าว หากมาจากทางดอนเมือง)

จุดที่ ๒ : เทสโกโลตัส สามพราน

******************************************

* การเดินทางในกรณีมีรถจะเฉลี่ยสมาชิกเดินทางไปด้วยกัน มีรถและนำรถไปได้กรุณาแจ้งด้วยนะครับ
* หากกรณีรถไม่เพียงพอทางกลุ่มจัดรถไว้ให้ตู้ให้
* การเดินทางทั้งรถส่วนตัวและรถส่วนร่วมจะออกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

– เหตุที่ต้องเดินทางไปพร้อมๆกัน
*** เหตุที่นัดวันศุกร์ เพราะเราต้องเตรียมสถานที่ เตรียมงานให้ทันเช้าวันเสาร์ ลักษณะกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้อาสา มีส่วนร่วมในขบวนการกิจกรรมเพื่อน้องเพื่อจัดแบ่งหน้าที่ จัดเตรียม สถานที่และอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวันพรุ่งนี้(วันเด็กแห่งชาติ)

******************************************

– กำหนดการ

โรงบ่มอารมณ์สุข ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๓

ตอน คลองจินดา wonderland กับวันสำคัญของเด็ก

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. นัดหมายอาสารวมพลังอาสา
เพื่อเดินทางเข้าไปโรงเรียนพร้อมกัน ณ โรงเรียน
– ว่าด้วยการแบ่งงาน จัดเตรียมสถานที่ล้วนๆ
– เสร็จการเสร็จงาน แยกย้ายได้เวลาพักผ่อนนอนที่โรงเรียน

ค้างคืนที่ โรงเรียน (คืนที่ ๑ คืนเดียว)

******************************************

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
๐๖.๐๐ น. ตื่นเช้า สบายกายา สดชื่นหัวใจ (เตรียมสถานที่ต่อ)
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง (มื้อที่๑)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. ลงทะเบียนเด็ก คณะครู
เปิดงานวันเด็กสองห้าหกสาม
– กิจกรรมหลักๆ
o สถานีกล้าแสดง(กิจกรรมบนเวที)
o สถานีความอร่อย(ซุ้มอาหาร)
o สถานีความสนุก (ซุ้มเกม)๘-๑๐ ฐานกิจกรรม
o จุดเริ่มต้น (จุดลงทะเบียน มีการแสตมป์และประทับตรา )
o สถานีสอยดาว
กิจกรรมวันเด็กภาคเช้า
ปิดงาน

๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
(มื้อที่ ๒ อาสา + จัดเลี้ยง เด็ก ๒๐๐ คน)
๑๓.๓๐ น. สรุปกิจกรรม
๑๒.๓๐ น. อาสาแยกย้าย ทยอยกันกลับ

******************************************

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***หมายเหตุอีกครั้ง ***
๑.ขอความร่วมมือพี่อาสาทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่าเบี้ยว เพื่อความสุขเล็กๆของเด็กๆบ้านๆ
๒.ขอความร่วมมืออาสาทุกๆท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เย็น(หลังเลิกงาน)วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และแบ่งงาน ครับ

******************************************

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม คนละ ๓๐๐ บาท
(สามร้อยบาทถ้วน)/หรือตามแต่จะช่วยเหลือ
– เป็นค่าอาหารเราและอาหารเด็กๆ / หากเหลือ จะมอบให้ทางโรงเรียน
– ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๒ มื้อ
(เช้า-เที่ยง วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓)
– ค่าอาหารทานเล่น-น้ำดื่ม-ไอศกรีม สำหรับเลี้ยงเด็กและอาสา มื้อเที่ยงวันเด็ก จำนวน ๒๐๐ คน
– อุปกรณ์สำหรับตกแต่งซุ้มเกมและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
– ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับงานวันเด็ก
– ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
– ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
– ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน (ที่นอนฟรี)
/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์

– ค่ารถเดินทาง
(จัดเก็บในวันเดินทางกรณีเดินทางกับรถที่จัดไว้ให้)
-รถตู้ กรุงเทพฯ-เข้าโรงเรียน (หารกันนะ เราจัดรถให้)
-รถส่วนตัว

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

******************************************

โครงการเปิดรับบริจาคสิ่งของ
– เครื่องเขียน
– ของเล่นสภาพเล่นได้ ทั้งของเด็ก ผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
– ขนม
– ของใช้ตามความเหมาะสม
– อื่นๆอีกมากมาย

******************************************

สามารถบริจาคได้โดยตรงที่
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับม.เกษตร บางเขน ฝั่งถนนวิภาวดีฯ)
เลขที่ ๑๖ ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

***ผู้จัดต้องขออภัยที่ไม่สะสะดวกในการเดินทางไปรับของด้วยตนเอง***

******************************************

เปิดรับสมัครอาสาเข้าร่วมกิจกรรมและดินทางไปร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้ – ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนไม่จำกัดเพื่อความสุขของเด็กๆเราจะแบ่งปันกัน

******************************************

อาสาต้องเตรียม
เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
-ผ้าสำหรับอาบน้ำ
– เครื่องนอน/เสื้อกันหนาว/อุปกรณ์กันหนาว
– ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– มุ้ง(ถ้ามี)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
(เพื่อความปลอดภัยผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ และการกินอยู่ กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
๑. สามารถกินง่าย อยู่ง่าย เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ทุกกิจกรรม
๒. อดทน ลุยทุกสถานการณ์
๓. ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักสายลมแสงแดด รักธรรมชาติและภูเขาลำเนาไพร
๔. มีใจทำงานในงานอาสาสมัคร
๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๖. เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
๗.ไม่ต้องรักเด็กแต่อยู่กับเด็กได้

*****************************************

การเดินทาง

ตำแหน่งบนแผนที่ ไป โรงเรียนบ้านคลองจินดา ผ่าน ถนนหมายเลข 338

1 ชม. 19 นาที (63 กม.)
1 ชม. 19 นาที สำหรับสภาพการจราจรปัจจุบัน
เลี่ยงทางหลวง, เลี่ยงค่าผ่านทาง, เลี่ยงเส้นทางเรือ

1. มุ่งหน้าทางตะวันตก ไปยังทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต
2. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต
3. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหอวัง
4. ใช้ช่องทางใดก็ได้ เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนหมายเลข 1
5. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนรัชดาภิเษก
6. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนรัชดาภิเษก
7. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนรัชดาภิเษก
8. ชิดซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนน จรัญสนิทวงศ์
9. เมื่อถึงวงเวียน ใช้ทางออก ที่ 2 และวิ่งต่อไปบน ถนน จรัญสนิทวงศ์
10. ออกจากวงเวียนไปสู่ถนน จรัญสนิทวงศ์
11. เลี้ยวขวาหักศอก เพื่อวิ่งบน ถนน จรัญสนิทวงศ์
12. เลี้ยวซ้าย
13. เบี่ยงขวาเล็กน้อย
14. วิ่งตรงต่อไป
15. ชิดขวา
16. เบี่ยงขวาเล็กน้อย
17. วิ่งตรงต่อไปยัง ถนนหมายเลข 341
18. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 341
19. ใช้ช่องทางขวา เพื่อตัดเข้าสู่ ถนนหมายเลข 338
20. ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบน ถนนหมายเลข 338
21. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 338
22. เลี้ยวซ้าย
23. เลี้ยวขวา
24. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ พุทธมณฑลสาย 8
25. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4
26. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน คลองใหม่
27. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ซอย สามพราน 1
28. เบี่ยงขวาเล็กน้อยที่ ชอยบ้านคลองมางช้าง-ห้วอ่าว หมู่ที่ 4/ซอย บ้านคลองบางช้าง-หัวอ่าว
29. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ทางหลวงชนบท นครปฐม 3027
30. เลี้ยวขวา
31. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน ทางหลวงชนบท นครปฐม 3021
32. เลี้ยวขวา
33. เลี้ยวซ้าย
34. เลี้ยวขวา
35. ถึงสถานที่: โรงเรียนบ้านคลองจินดา
สำหรับเส้นทางที่ดีที่สุดในการจราจรปัจจุบัน

ไปที่ https://maps.app.goo.gl/wpE1W647xhgNwBxG7

 

****************************************

ขอความร่วมมือ
*** อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
กลุ่มอาสาไม่จำกัดมหาชน
หุ้นส่วนสังคม อุดมน้ำใจ
พื้นที่จัดสรรค์ความสุขด้วยการแบ่งปัน
เพาะบ่มมิตรภาพจากการลงมือทำ

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

วิธีการสมัคร: - การสมัครร่วมกิจกรรม ๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ หัวเรื่อง “จิตอาสา : ของขวัญวันเด็กคลองจินดา ๒๕๖๓” รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์ E-Mail : Sunday2309@hotmail.com * ชื่อ-นามสกุล * ชื่อเล่น * วันเดือนปีเกิด * เบอร์ติดต่อกลับ * อีเมล์/เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม ***แจ้งด้วยว่า เพื่อสะดวกในการจัดการเรื่องการเดินทาง*** - นำรถไปเอง + รับ ผู้โดยสารได้กี่ท่าน - ไม่มีรถ เพื่อความสะดวกในการจัดการ ๒.เมื่อส่งข้อมูลทางอีเมลแล้ว ให้รอการตอบกลับ ๓.โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและเพื่อจัดซื้อของให้น้องๆ ๔.ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายได้ที่ ท่านละ ๓๐๐ บาท ยืนยันในการร่วมกิจกรรม ***ส่งเลขบัญชีธนาคารหลังจากสมัครมาตามขั้นตอน*** เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป ส่ง มาที่ sunday2309@hotmail.com โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง ******************************************

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30 คน
ค่าใช้จ่าย: 300 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
ปิดรับสมัครวันที่: 09/01/2020
อีเมล: sunday2309@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 515-8564