จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ พัฒนาลุ่มน้ำใจ จ.สมุทรสงคราม
โครงการ อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับชุมชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

……………………………………………………………………………

[ สถานที่ ] จ.สมุทรสงคราม

๑.วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง
( ทำกิจกรรมสัมพันธ์ให้คำแนะนำก่อนทำกิจกรรม)
๒.ชุมชนเก่าแก่ตลาดน้ำท่าคา คลองท่าคา
( ลงเรือทำกิจกรรมเก็บขยะเดินชมตลาด )
๓.วัดนางตะเคียน (วัดเก่าแก่อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี)
(ไหว้พระทำบุญวัดเก่าแก่ประจำตำบล)
๔.ค่ายบางกุ้ง โบสถ์ปกโพธิ์( Unseen Thailand)
๕.ตลาดน้ำอัมพวา พักผ่อนรับประทานอาหารเย็น

…………………………………………………………………….

[ รับสมัครอาสา ]

จำนวน ๓๐ คน เดินทางพร้อมรถตู้ทีมงาน
เดินทางมาเอง รับจำนวน ๒๐ คน

[เดินทางโดย ] รถตู้ปรับอากาศ และล่องเรือพาย

………………………………………………………………….

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 550 เดินทางด้วยรถตู้ทีมงาน
โดยแจกแจงดังนี้

สมทบทุน เหมารถตู้ปรับอาการ รวมค่าน้ำมัน
สมทบทุน ค่าเรือพาย
สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน
สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
สมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

เดินทางมาเอง สมทบทุนกิจกรรม 280 บาท

ต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรง ลงเงิน) ทำงานแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน

………………………………………………………………

[ ความตั้งใจ ]

๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. คืนความสมบูรณ์ในเชิงระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ
๓. ล่องเรือเก็บขยะ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ
๔.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม

มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
…………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqMsUBWljw0hxP7C5BAarMJvb_ye3doh_Q4VBoSkjNYqk3og/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………………….

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๖.๓๐ น.   ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น.   ออกเดินทาง ( รถออกตามกำหนดการ)

                 ** สำหรับอาสาสมัครท่านใด ที่รอขึ้นรถป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒ รถบัสจะไปถึงประมาณเวลา ๐๗.๐๐ น.

                      ระหว่างเดินทางพักรถรับประทานอาหารเช้า ๓๐ นาที (รับผิดชอบตัวเอง)

** (สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้นัดพบที่วัดศรีศรัทธาธรรม อยู่ห่างจากตลาดน้ำท่าคา 3 – 4 กิโล ในเวลา 09.30 – 10.00 น.)

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ชี้แจงกิจกรรม , พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดศรีศรัทธาธรรม สวัสดิการอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ ,
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ และ ซื้อของฝาก เดินชมตลาดน่ำท่าคา ตลาดชุมชนอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๐๐ ปี
เวลา ๑๔.๐๐ น – ๑๕.๐๐ น. กลับมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่วัดศรีศรัทธาธรรม และ สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เดินทางมาไหว้พระวัดนางตะเคียน กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่งเรือง พระเก่าแก่อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี สิงศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน คลอดงนางตะเคียน เดินทางต่อ มายัง ค่ายบางกุ้ง โบสถ์ปกโพธิ์( Unseen Thailand) สักการะหลวงพ่อ นิลมณี
และพักผ่อน รับประทานอาหารเย็น ที่ตลาดน้ำอัมพวา

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

……………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: 1. สมัครตามลิ้งด้านบน หรือ คัดลอกลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqMsUBWljw0hxP7C5BAarMJvb_ye3doh_Q4VBoSkjNYqk3og/viewform?usp=sf_link 2. กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน ** 3. โอนสมทบทุนกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: เดินทางด้วยรถตู้ทีมงาน 30 ท่าน /เดินทางเอง 20 ท่าน
ค่าใช้จ่าย: เดินทางด้วยรถตู้ทีมงาน 550 บาท/ เดินทางเอง 280 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสงคราม
ปิดรับสมัครวันที่: 06/03/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256