จิตอาสาปลูกหญ้า สร้างแหล่งอาหารให้ช้างชรา จ.ลำปาง
วันเสาร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๖ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๔ ม.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

ศูนย์บริบาลช้างฯ บ้านหลังสุดท้ายของช้างชรา เจ็บป่วย พิการ หรือ ดุร้าย
ทุกตัวจะพักอาศัย ณ ที่แห่งนี้ จนจบชีวิต ที่ สุสานช้างท้ายป่า
ช้างบางเชือกไม่สามารถออกไปหาอาหารกินได้ ด้วยมีอายุที่มาก
บางเชือกก็ตาบอด ขาพิการ ต้องอยู่กับที่เดินไปไหนไม่ได้
ช้างก็มีชีวิต ช้างก็มีหัวใจ ไปปลูกหญ้าให้ช้างไหม ช้างจะได้มีแหล่งอาหารกิน 

[สถานที่] จ.ลำปาง
๑.ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ (ปลูกหญ้าให้ช้าง)
๒.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (ที่พักกางเต็นท์นอน,เดินป่าศึกษานิเวศน์ภายในถ้ำผาไท )
๓.วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (unseen thailand วัดบนยอดเขา ,วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์)
๔.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน)


[ ความตั้งใจ ]
๑.ร่วมปลูกหญ้า เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้าง
๒.ช่วยเหลือ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ในการอนุรักษ์ช้างไทย
๓.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
๔.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก


[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 1,200 บาท

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน,ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์
มอบให้ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
๓.ค่าอาหาร ๒ มื้อ
๔.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง
๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.เครื่องนอน หมอนผ้าห่ม (อากาศหนาวเตรียมให้พร้อม)
๓.ค่าอาหารและน้ำดื่ม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแจ้ซ้อน (40 บาท )
๕.ค่ารถขึ้นเขา วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (100 บาท )

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ – ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ จ.ลำปาง

วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.ลำปาง ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้า รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ บ้านปางหละ อ.งาวเราจะเดินเท้าเข้าพื้นที่เพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติสองข้างทาง ระยะทาง 1.5 กม.
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. และเริ่มกิจกรรมสัมพันธ์กายบริหาร แบ่งกลุ่มเพื่อดูแลเพื่อนร่วมทีมและชี้แจงกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น – ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าพื้นที่และเริ่มภารกิจอาสาปลูกหญ้าให้ช้าง และช่วยกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ ( สวัสดิการมื้อ ๑ )
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น.ทำภาระกิจต่อจากช่วงเช้าให้เสร็จทำความสะอาดพื้นที่ เก็บของให้เรียบร้อย
เวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมเดินเข้าถ้ำศึกษาระบบนิเวศ  มีมัคคุเทศน์น้อย (นักเรียนในพื้นที่)คอยนำทางและบอกลเล่าเรื่องราวทางประวัติศาตร์และ ชนิดสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำ

เวลา ๑๗.๓๐ น.- ๑๙.๐๐ น.กางเต็นท์นอน พักผ่อนอาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย
เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น สวัสดิการ (แกงไก่+ไข่เจียว+น้ำพริก) สวัสดิการมื้อ ๒
เวลา ๒๐.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์รอบกองไฟ ละครชาวค่่ายสานสัมพันธ์ / พูดคุยสรุปกิจกรรมและปิดค่าย
เวลา ๒๑.๐๐ น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓(วันพักผ่อนชาวค่ายอาสา)
เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๕.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. นั่งรถสองแถวขึ้นเขา ชมวิวและไหวพระ unseen thailand วัดบนยอดเขา)และลงมา พักรับประทานอาหารเช้าและรับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อุทยานแจ้ซ้อน (เล่นน้ำตก อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน รับพลังจากธรรมชาติ) และรับประทานมื้อกลางวัน ข้าวเหนียวส้มตำ ไก่ย่าง รับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๐๓.๓๐ น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัคร: กรอกใบสมัคร ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLD0Lvz1-GtmBUZgPnPLib4GTDlbWQqsb5cekigBmsDXUVbg/viewform?fbclid=IwAR34uHAqZb9HDDF0_q9qgv4k7AEb0m5r0tFkpKAQv4MBX1vJg1td4XijQa4 หรือ ส่งข้อมูลมาที่ arsa.aree@gmail.com ระบุ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 40
ค่าใช้จ่าย: 1200
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ลำปาง
ปิดรับสมัครวันที่: 06/01/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 268-1892