ค่ายสร้างสุขยอดดอยก่อวัน รัฐฉาน
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (หยุดยาวมาฆบูชา)
รับอาสาสมัครจำนวน 30 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{สถานที่จัดกิจกรรม/ไป}
=> วัดร่องขุ่น อ.เมืองเชียงราย
=> สวนดูบัววิคตอเรีย อ.เมืองเชียงราย
=> พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
=> ชายแดนไทย-พม่า ดอยช้างมูบ อ.แม่ฟ้าหลวง
=> แม่สลอง ดอยหมอก ดอกไม้ ชมวิวไร่ชาสุดลูกตา ชิมชากาแฟรสเลิศบนดอยแม่สลอง เช็คอินเก็บชา 101
=> โรงเรียนดอยก่อวัน รัฐฉาน (ไทใหญ่) เขตปกครองกองกำลังกอบกู้รัฐฉานเขตเชียงตุง
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{กิจกรรมเรียนรู้/งานจิตอาสา}
=> กิจกรรมสร้างสุขร่วมกับชุมชนชาวไทใหญ่ (วันเด็ก) ณ โรงเรียนดอยก่อวัน รัฐฉาน เขตปกครองกองกำลังกอบกู้รัฐฉานเขตเชียงตุง
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม}
=> จิตใจพร้อมรับภารกิจจิตอาสา กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
=> บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
=> นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
=> เสื้อผ้าสบายๆ ควรกางเกงขาสั้น ต้องมีชุดมาเปลี่ยนด้วยนะ
=> รองเท้าสวมใส่สบายๆ เปียกน้ำได้(แนะนำรองเท้าแตะยาง)
=> จัดกระเป๋าให้เบาน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{การสมทบทุนร่วมกิจกรรม}
2,550 บาท ต่อท่าน (จ่ายครั้งเดียว)
==>กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่ให้ท่านหาคนแทนได้ (ต้องแจ้งชื่อคนแทน ก่อนถึงวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน )
==>กรณีโครงการยกเลิกจัด/เลื่อนกิจกรรม/ที่นั่งเต็มแล้ว แต่ท่านโอนมาแล้ว…โครงการคืนให้เต็มจำนวนที่โอนมา 100%
==>หากมีนำเอกสารมาให้เซ็นรับรองเข้าร่วมทำกิจกรรม นำมาได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม

*** มีสวัสดิการให้ดังนี้ ***
=> รถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
=> ประกันอุบัติเหตุในประเทศ 100,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ท่าน
=> ผู้นำกิจกรรม/วิทยากรให้ความรู้ และสื่อองค์ความรู้
=> วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ สำหรับทำกิจกรรมจิตอาสา
=> ค่าจัดการที่พัก 2 คืน
=> ค่าทำเรื่องข้ามแดนไปเขตปกครองรัฐฉาน
=> ค่ารถนำขึ้นไหว้พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ
=> ค่ารถนำอาสาข้ามแดนรัฐฉาน
=> ทุนสำหรับโครงการอาหารเด็กนักเรียนบนดอยก่อวัน
=> อาหารน้ำดื่ม 2 มื้อ
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการให้แจ้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ) เท่านั้น
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ส่วนที่ลูกค่ายต้องรับผิดชอบเอง}
=> อาหารและน้ำดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม
=> ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ไม่บังคับเข้าชม) บางสถานที่มีค่าเข้าชม
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{สิ่งที่ท่านอยากจะร่วมบุญเพิ่มเติม}
=> สีทาอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้
=> สื่ออุปกรณ์การเรียน(ขอใช้ประโยชน์ได้ในสภาพดี)
=> หรือสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อใช้สำหรับแปลงเกษตรอาหารกลางวัน 1 ชุด ราคาโดยประมาณ 20,000 บาท
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{กำหนดการ}
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
19.30-20.00 น. ลงทะเบียนรับอาสาขึ้นรถ ข้าง 7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)
20.00-07.00 น. เดินทางสู่วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
07.00-09.00 น. ไหว้พระ ชมนรก-สวรรค์ วัดสวยติด 1 ใน 10 ของโลก (อาหารเช้ารับผิดชอบตัวเอง)
09.00-10.30 น. เรียนรู้รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีสวนบัววิคตอเรียเป็นจุดขายสำคัญ ณ สวนดูบัว
10.30-16.00 น. ไหว้พระธาตุดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ (อาหารกลางวันรับผิดชอบตัวเอง)
16.00-19.00 น. เดินทางเข้าที่พัก (อาหารเย็นรับผิดชอบตัวเอง)
19.00-21.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ชาวค่าย แลกเปลี่ยนวิถีความสุขซึ่งกันและกัน

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
07.00-13.00 น. แม่สลอง ดอยหมอก ดอกไม้ ชมวิวไร่ชาสุดลูกตา ชิมชากาแฟรสเลิศบนดอยแม่สลอง เช็คอินเก็บชา 101 (อาหารเช้า-กลางวันรับผิดชอบตัว
เอง)
13.00-14.30 น. ข้ามพรมแดนไทย-พม่า(รัฐฉาน)
15.00-18.00 น. กิจกรรมสร้างสุข ณ โรงเรียนดอยก่อวัน (อาหารเย็นอาสาสมัครช่วยทำ มื้อ ๑)
19.30-21.00 น. กิจกรรมชาวค่ายค่ำคืนบนยอดดอยก่อวัน นอกสยามประเทศ

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ชดเชยวันมาฆบูชา)
06.00-10.00 น. กิจกรรมสร้างสุขยอดดอยก่อวัน (ข้าวต้มอุ่นๆ ช่วยกันทำช่วยกันทาน มื้อ ๒)
10.00-22.00 น. ลงดอย
=> เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยปลอดภัย
=> แวะซื้อเลือกของฝากระหว่างทาง
=> พักทานข้าวระหว่างทาง
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ข้อมูลเพิ่มเติม – ผู้จัดกิจกรรม}
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
— นายเดชา ฤทธิ์แดง —
>>โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
>>โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
เบอร์ติดต่อ 086-4125311
Instagram : Royyimbaandin
Youtube : รอยยิ้มบ้านดิน Royyimbaandin
LineID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
เพจ FB : สวนรอยยิ้มของพ่อ
e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyim2009/events
…………………………………………….

::::: ประมวลอัลบั้มภาพกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
…………………………………………….

::::: VDO กิจกรรมบน Youtube :::::
Youtube ช่อง : รอยยิ้มบ้านดิน
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber
Youtube ช่อง : SmileHomeSchool
https://www.youtube.com/channel/UCEvIFxjjvkOrtI-EZSScmMg/videos?view_as=subscriber
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyim2009
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
…………………………………………….

วิธีการสมัคร: {การสมัครร่วมกิจกรรม} 1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน https://www.facebook.com/royyim2009 ด้วย 2. ให้กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8UxB2inc1Tg7sXYF1Y95Sby3os6Q_OdEOj7wSvhOPSfzEoQ/viewform หรือ http://wow.in.th/m5U1 3.ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น ให้โอนเงินค่าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนได้เลย 4. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้เร็วที่สุด(---ช้าอาจเต็มก่อนนะ !!! ) ##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง • ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6 • ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8 • ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3 5. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้ @ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน >>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกในใบสมัคร @ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น) @ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ... @ ชื่อธนาคารที่โอน...จำนวนเงินโอน... @ วัน...เวลาโอน... @ ชื่อกิจกรรม/โครงการ... @ วันที่ทำกิจกรรม/โครงการ... #แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก1ช่องทางจาก 3 ช่องทางนี้เท่านั้น @ ส่งมาที่ royyimbaandin@Gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า) แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า) @ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน @ ส่งผ่าน Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ) #แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ <:::::::::::::::::::::::::::::::>

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30 ท่าน
ค่าใช้จ่าย: 2,550 บาท ต่อท่าน (จ่ายครั้งเดียว)
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เชียงราย
ปิดรับสมัครวันที่: 07/02/2020
อีเมล: royyimbaandin@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (086) 412-5311