ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ภาระกิจฝึกดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์
โครงการ นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลร่วมกับชุมชน

วันที่เสาร์ที่ ๒๙ ก.พ. – วันอาทิตย์ที่ ๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๘ ก.พ. เวลา ๒๑.๐๐ )

[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ ที่พัก
๓.เกาะมัดหวายใหญ่ (พื้นที่ทำกิจกรรม )
…………………………………………………………………….

รับอาสาสมัคร จำนวน 10 คน

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 900 บาท
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

๑.เหมารถตู้ (รวมค่าน้ำมัน ) ไป – กลับ  (หากคนไม่ครบ 4- 5 คนเปลี่ยนไปรถ 7 ที่นั่ง ,น้อยกว่า 4 คนนั่งรถไฟไป )

๒.ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการทำกิจกรรม

๓.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

…………………………………………………………….

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ชุมชน ในวันทำกิจกรรม

๑.ค่าที่พัก โฮมสเตย์พร้อมอาหาร 6 มื้อ 1200 บาท

๒.ค่าเรือ ลำละ 3000 บาทต่อวัน หารกัน 5 – 6 คน (จะดำน้ำกัน2 วัน) หารกัน 5 – 6 คน เฉลี่ย 500 – 600 ต่อวัน 2 วัน ประมาณ 1000 – 1200 บาท

๓.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ครบเชต BCD ,Reg , Fin ,Masks 500/วัน, 2วัน 1000 บาท (ถ้ามีอุปกรณ์แล้วไม่ต้องเสียค่าเช่า)

๔.ค่าเช่าถังอากาศ 150 บาท/ถัง (ดำ2วัน ใช้ประมาณ 4 ถัง 150*4 = 600 บาท)

๕.ค่าทำประกันการดำน้ำลึก 50 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักดำน้ำ 3,800 – 4000 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร
๑. มีใบอนุญาติดำน้ำ ระดับone star หรือ (open Water Diver) ขึ้นไปจากทุกสถาบัน

๒.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจ หรือเป็นหวัดมีน้ำมูก

๓.เป็นผู้ที่มีหัวใจอนุรักษ์และพร้อมปฏิบัติตนตามระเบียบค่ายและคำแนะนำครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกสอนในครั้งนี้

…………………………………………………………….

[ ความตั้งใจ ]

๑.ทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อไป
๑.๒ ซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวประการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น

๒.ฝึกนักเรียนดำน้ำ ให้มีทักษะและประสบการณ์
เพื่อจะได้ออกไปปฏิบัติภาระกิจทางทะเลร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ ดำน้ำลึก scuba ศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ใต้ทะเล
๒.๒ดำน้ำลึก scuba ทำความสะอาดบ้านปลา ซั้งเชือก สำรวจแนวบ้านปลา

๓.สร้างพื้นที่สังคมจิตอาสา (เปิดโลกจิตอาสา) เพื่อการเรียนรู้ในความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (มาช่วยเขาเพื่อให้ความดีที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา )

๔.ทำความดีตามรอยธรรมราชา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
…………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JejilNt42J_TMLKH0KK6MhyRgCspasDhFN41XwsmqN-eig/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………….

[ กำหนดการ ]

> คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ <

เวลา 20.00 น. – 21.00 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา 21.00 น. รถออกจากจุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า

เวลา 21.30 น.จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล ) จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น หากรถมาล่าช้าเนื่องจากรถติดให้รอก่อนนะครับ

* (โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)

> วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ <

ช่วงเช้า
เวลา 04.00 น. – 06. 00 น.   เดินทางถึงจุดหมาย นอนพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

เวลา 06.00 น. – 07. 00 น.   ทำภาระกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดลงทะเลให้เรียบร้อย
เวลา 07.00 น. – 09. 00 น.    กายบริหาร เตรียมร่างกายและรับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. – 10.30 น.     พูดคุย วางแผนการดำน้ำ เบิกอุปกรณ์ดำน้ำ

เวลา 10.30 น. – 16.00 น.     และแบ่งทีมลงเรือ  พร้อมปฏิบัติภาระกิจฝึกทางทะเล ครูจะแจ้งให้ทราบอีกที พักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ และทำกิจกรรมจนจบ 2ไดร์ฟ เดินทางกลับที่พักเก็บล้างอุปกรณ์ดำน้ำ

ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.30 น.   อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว สรุปภาระกิจ จดบันทึกการดำน้ำ

เวลา 21.30 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย  หากใครยังไม่ง่วงสามารถปิ้งย่างปลาหมึกได้ตามอัธยาศัย

> วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ <

ช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 08. 00 น.

๑. ทำภาระกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดลงทะเลให้เรียบร้อย
๒. รับประทานอาหารเช้า

๒.เวลา 08.00 น. – 10.00 น.
พูดคุย วางแผนการดำน้ำ เบิกอุปกรณ์ดำน้ำ และแบ่งทีมลงเรือ
พร้อมปฏิบัติภาระกิจฝึกทางทะเล จะแจ้งให้ทราบอีกที

๓.เวลา 10.00 น. – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ และทำกิจกรรมจนจบ 2 ไดร์ฟ

๔.ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 18.30 น. อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว สรุปภาระกิจ จดบันทึกการดำน้ำ
และรับประทานอาหารเย็น

๕.เวลา 18.30 น. – 03.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภัย

*(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

…………………………………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JejilNt42J_TMLKH0KK6MhyRgCspasDhFN41XwsmqN-eig/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 10
ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 900 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ชุมพร
ปิดรับสมัครวันที่: 27/02/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256