ค่ายอาสาสร้างสุข รร.บ้านเกาะบุโหลนวิทยา
ครูอาสา วิชา”มัคคุเทศก์ตัวน้อย”

วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน – วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. ) ค่าย ๓ วัน ๒ คืน

(วันจันทร์ ๑๓ เม.ย หยุดวันสงกรานต์ )

[สถานที่]
๑.ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
๒.เกาะบุโหลน จ.สตูล
– รร.บ้านเกาะบุโหลนเล
– กองหินขาว (ศึกษาระบบนิเวศน์ประการังเจ็ดสี)
– เกาะบุโหลนรัง (ดำน้ำดูปลานีโม่ และปะการังต่างๆ)
– เกาะบุโหลนไม้ไผ่ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา )
-เกาะบุโหลนดอน (หมู่บ้านชาวประมง ปลาหมึก ปูม้าสดๆ )
– หมู่บ้านเกาะบุโหลนเล เดินสำรวจหมู่บ้านเยี่ยมเด็กๆ

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 2,400 บาท
มัดจำ 1,200 บาท ๒ งวด

[ชี้แจงค่าใช้จ่าย]

๑.ค่าเหมา รถบัสปรับอากาศ
( หากคนไม่ครบเปลี่ยนไปรถตู้ )
๒.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
๓.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ
๔.ค่าอาหารมื้อเย็น เลี้ยงน้องๆ ๑ มื้อ
๕.ค่าเรือเหมาเรือไป กลับ เกาะบุโหลน
๖.ค่าล่องเรือดำน้ำ ดูปะการัง สำรวจเกาะต่างๆ
( มีข้าวกล่อง ผลไม้ เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำให้ )
๗.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
๘.ค่าที่พักบำรุงสถานที่กางเต็นท์นอน ริมทะเล ๒ คืน มีเต็นท์ให้
(ถ้าอาสาไม่สะดวกนอนเต็นท์จองบ้านพักบนเกาะได้ด้วยตนเอง)

**ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง

๑.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ

………………………………………………………………………

[ความตั้งใจ]

(ุ^-^ )  สนับสนุนนโยบาย ใช้ถุงผ้าลดขยะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล **

เป้าประสงค์กิจกรรม
๑.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและแบ่งปันสิ่งดีงาม
๓.ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔.ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศ
๕.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร
๖.รณรงค์เรื่องการเก็บขยะ การทิ้งขยะ ลดการสร้างขยะในที่สาธารณะ
ผ่านกระบวนการ ทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง (การเดินเก็บขยะในสถานที่ต่างๆ )
๗.กระบวนการ สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเยาวชนคนท้องถิ่น เพื่อสำนึกรักบ้านเกิด
………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmIjTwcSY3os3gvb1XuLJL5-MTylHTicxh5uYvEvRj73X-VA/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
…………………………………………………………………….

[ กำหนดการ ]

>> คืนวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

**(โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)

>> วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า ล้างหน้าแปรงฟันปั๊มน้ำมัน (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทาง
มุ่งหน้าเกาะ บุโหลนเล
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ทำภาระกิจส่วนตัว กางเต็นท์นอน
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ประชุมแบ่งงาน ในส่วนกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆ
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรม ครูอาสา วิชา”มัคคุเทศก์ตัวน้อย”
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐น. เลี้ยงอาหารเย็น แจกขนม อุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆ
เวลา ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปชมวิว / อาบน้ำ /ทานข้าวเย็นให้เรียบร้อย
และนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

>> วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น.นัดประชุม /กายบริหาร/ วางแผนล่องเรือสำรวจเกาะ และฝึกใช้อปุกรณ์ดำน้ำเบื้องต้น
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐น.
– กองหินขาว (ศึกษาระบบนิเวศน์ประการังเจ็ดสี)
– เกาะบุโหลนรัง (จำดำน้ำดูหมู่นีโม่ และประการังต่างๆ)
– เกาะบุโหลนไม้ไผ่ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา )
พักกินข้าว มีสวัสดิการ อาหารกลางวัน กระเพราไก่+ไข่ดาว
-เกาะบุโหลนดอน (หมู่บ้านชาวประมง ปลาหมึก ปูม้าสดๆ )
– หมู่บ้านเกาะบุโหลนดอน เดินสำรวจหมู่บ้านเยี่ยมเด็กๆ
พาเด็กๆทำกิจกรรมเดินเก็บขยะ ก่อนแจกขนม

เวลา ๑๕.๐๐ เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปชมวิว / อาบน้ำ /ทานข้าวเย็นให้เรียบร้อย
และนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

>>วันจันทร์ที่ ๑๓​ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (หยุดวันสงกรานต์ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.ตื่นนอน ทำภาระกิจส่วนตัว
และเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น เก็บเต็นท์ทำความสะอาดที่พัก

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. นัดพบชายหาด หน้า รร.เกาะบุโหลน ร่วมทำกิจกรรม เก็บขยะรักษาความสะอาด
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางกลับ ท่าเรือปากบารา
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น.
เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่าง
พักรับประทานอาหารมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

**(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: วิธีการสมัครอยู่ในรายละเอียดด้านบน [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน พร้อมแล้ว ลิงค์ เลยครับผม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmIjTwcSY3os3gvb1XuLJL5-MTylHTicxh5uYvEvRj73X-VA/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 2400
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สตูล
ปิดรับสมัครวันที่: 09/04/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256