สวัสดีค่ะ
ค่ายเดือนกุมภาพันธ์มาเเล้วค่ะ ทางดาหลา เปิดรับอาสาสมัครไทย จำนวน 5 คน ร่วมทำค่ายกับอาสาสมัครนานาชาติ โรงเรียนบ้านปลักคล้า จังหวัดสงขลา
วันที่ 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม :
– กิจกรรมกับเด็ก 
– จัดทำสื่อการสอน
– กิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0ByQQ4JcERbn-YTRwTUMwV1c4NUU4SkdfdmRrYVdHSmlFVmhB%26fbclid%3DIwAR0uyK1wWksby-QMd660Sr1ufS_GfZtGRFGvJPtoCenrW8m7cG9CElOukLY&h=AT2wCOqFtl2xsFdfCp4dnkTYlsReUufDp6fPQAt0gkaBT5OkZSVyag25H8aTVwcWZoq24YwoRpfRViycvuz3ZlTx7l7Bnq_Bn_cXP-dyc87hl0yBH-UQMzgh3KFwop8gYbHcDg
 

วิธีการสมัคร: 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1yzgB_D_JXn1TjkkH-ckfkUKIhDKprusJ%26fbclid%3DIwAR0Sva24OrUUj8Y3BAmHsfIN3PFkkYYOPSACtF4C_laWdoPGs6G3aAlF-VY&h=AT2wCOqFtl2xsFdfCp4dnkTYlsReUufDp6fPQAt0gkaBT5OkZSVyag25H8aTVwcWZoq24YwoRpfRViycvuz3ZlTx7l7Bnq_Bn_cXP-dyc87hl0yBH-UQMzgh3KFwop8gYbHcDg 2. รออีเมล์ตอบรับค่ะ

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 5
ค่าใช้จ่าย: 2500
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สงขลา
ปิดรับสมัครวันที่: 30/01/2020
อีเมล: dalaa.thailand@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 420-2681