อาสาประดิษฐ์สมุดทำมือเพื่อน้องๆ รร.ห่างไกล เสาร์ 14 มีนาคม 2563

ที่มาของกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาที่สนใจได้รับความรู้ในการประดิษฐ์สมุด จากกระดาษที่เหลือใช้ แล้ว ด้วยวัสดุที่หาง่าย

เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ได้ฝึกศิลปะ ใช้จินตนาการในการแต่งแต้มลวดลายที่สวยงาม บนปกสมุด

จากการสำรวจ สมุด หรือ อุปกรณ์เครื่องเขียน ถือเป็นสิ่งของบริจาค ที่รร.ที่อยู่ห่างไกล ค่อนข้างเป็นที่ต้องการจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

รายละเอียดกิจกรรม

12.35 ลงทะเบียน

12.45  รับฟังคำแนะนำในการประกอบภารกิจอาสา ทำสมุดเพื่อน้อง

13.00 เริ่มลงมือปฏิบัติภารกิจอาสา

15.00 กิจกรรมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองอาสา หลังจบภารกิจ

16.35 เสร็จสิ้นกิจกรรม

** หากต้องการให้รับรองชั่วโมงกิจกรรม อาสาสามารถเตรียมเอกสารมาให้เซ็นและประทับตราได้

 

หมายเหตุ พบมิตร จิตอาสาขอใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร ในการจัดกิจกรรมเท่านั้น หากต้องการติดต่อสอบถามกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่พบมิตรจิตอาสา 081-489-7499 เท่านั้น งดติดต่อที่ศูนย์นะค่ะ

 

วิธีการสมัคร: Inbox ในเพจ พบมิตร จิตอาสา Line ID: pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 220
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 13/03/2020
อีเมล: auttanun@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499