อาสาทำพิมเสนน้ำบริจาคให้คุณตาคุณยาย เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

อาสาได้รับความรู้ในการทำพิมเสนน้ำ พัฒนาจิตใจตัวเอง ฝึกนิสัยการแบ่งปัน

สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

-ได้ความรู้ในการทำพิมเสน

-ฝึกนิสัยการแบ่งปัน และการทำงานเป็นทีม

กำหนดการ

13.00 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์

14.00 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรมอาสา

17.00 เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

** หากต้องการให้รับรองชั่วโมงกิจกรรม อาสาสามารถเตรียมเอกสารมาให้เซ็นและประทับตราได้

วิธีการสมัคร: อินบ๊อกซ์ ในเพจ พบมิตร จิตอาสา Line ID : pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 220
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 15/03/2020
อีเมล: auttanun@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499