รับครูอาสาโรงเรียนในหุบเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม

ต้องการครูด่วน เด็กประสบปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง เพราะขาดครู โรงเรียนอยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว เขต อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ อยู่ท่ามกลางชุมชนธรรมชาติ แต่ขาดครูสอน นักเรียนอนุบาล – ป.6  เชิญชวนไปช่วยเป็นครูอาสาให้เด็กได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา อ่านออกเขียนได้ ติดต่อขอรายละเอียดและช่วงวันในแต่ละเทอม ได้ที่ volunteerservice@gmail.com

 

ประสานโดย โครงการพลเมืองอาสา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

โทร. 095-9977724 / 02 6910437-9

วิธีการสมัคร: ขอใบสมัครที่ volunteerservice@gmail.com

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: รอบละ 3 - 7 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี ให้ท่านจ่ายค่าเดินทางเอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน: อุตรดิตถ์
ปิดรับสมัครวันที่: 19/09/2020
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 997-7724