รับสมัครอาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจในการเขียนข่าว บทความสั้น หรือบทความเชิงวิชาการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิง

ในประเด็น เช่น ค้ามนุษย์ ความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดกับเด็กและผู้หญิง

ทั้งนี้ บทความจะถูกเผยแพร่ทางSocial Media ต่างๆ

 

วิธีการสมัคร: ส่งประวัติ พร้อมระบุความสนใจด้านการเขียน หรือ ด้านการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ สมัครเข้ามาได้ที่ Email: liaison.aat.th@gmail.com FACEBOOK: แจ้งเหตุมูลนิธิพิทักษ์สตรี LINE: aat team โทร: 094 403 7037

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: ไม่จำกัด
ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่าย
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 20/04/2020
อีเมล: liaison.aat.th@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (094) 403-7037