เชิญชวนส่งสำหรับประชาชน/หน่วยงาน/ชมรม/เครือข่าย/มูลนิธิ และองค์กรภาคประชาสังคม อื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม จิตอาสา สามารถลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผ่านวารสารสภาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ฉบับที่ ๑

 

วิธีการสมัคร: ตามคิวอาร์โค้ด หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffNkuLWGhqK_cvaEgAjbR8-KeuVXmTGkUm3MZps_TaUjQdHQ/viewform

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 10/07/2020
อีเมล: vnfsdc@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (090) 428-8753