ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม เหนือฝันปันสุขกระซิบรักเมืองน่าน

ตอน เพียงเราคนนี้เป็นครูพิเศษ ณ โรงเรียนหลังเขา

ครูอาสา #โรงบ่มอารมณ์ ปี ๕ รุ่น ๙ โรงบ่มอารมณ์สุขวิทยา
#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้
สถานที่สอน : โรงเรียนชุมชนห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ช่วงเวลาไปสอน :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๔ – วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(จันทร์ ๒๗ ลา / อังคาร ๒๘ หยุดวันเกิด ร.๑๐)

* * * มีประชุมเตรียมการสอน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ * * *
เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานที่ ชั้น ๕ ห้างยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว
::: กิจกรรม :::: สอนหนังสือ Play + Learn = Plearn (เพลิน)

ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๗๐๐ บาท
– รถตู้ส่วนบุคคล
– น้ำมัน
– อาหารเรา + อาหารเด็ก
– อื่นๆ
– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๙ คน (ไม่จำกัดช่วงอายุ)

คุณสมบัติ
๑.เปิดใจเรียนรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบข้าง
๒.ว่างเพื่อมาวางแผนการสอน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา 14.00 น. เพื่อมาวางแผนเตรียมกิจกรรม สถานที่นัดหมาย
ชั้น 5 ห้างยูเนี่ยนมอลล ลาดพร้าว
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้
๕.ไม่ต้องจบครู หรือเป็นครูมาก่อน แต่ต้องมีการวางแผนก่อนไปสอน

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

กิจกรรม
ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆถิ่นไกล ชวนไปเป็นครูอาสาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งในชีวิตไปเป็น ครูอาสา จึงอยากชวนออกไปเรียนรู้ไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรค์รอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกัน เถอะ นอกจากการสอนหนังสือแล้วโครงการร่วมสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain Based Learning) ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินในการ เรียน รู้ ทักษะ

ทำไมจึงต้องครูอาสา
“ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงครูบนดอย วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มกิจกรรมต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเมื่อได้ อ่าน พระราชดำรัชดังกล่าว จึงเกิดกิจกรรมดังกล่าว ปีนี้ เป็นปีที่ ๔ สำหรับโครงการ “ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข” แต่คำว่าเด็กดอยในความหมาย ไม่ใช่แค่เด็กที่อยู่บนดอยสูงเท่านั้น แต่เด็กๆในถิ่นทุรกันดาร ถิ่นไกล ทุกๆสถานที่ เท่าที่เรามีโอกาสและได้รับโอกาส เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และเวลาที่เรามี เพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันของเด็กๆ

 

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านมิได้จากเราไปไหนเลย หากเรายังเดินตามรอยพระองค์ท่านในแบบของเรา”

เหตุผลที่ชวนมาประชุมวางแผนก่อน
เนื่องจากหลายๆท่านวิตกเพราะไม่ได้จบครู หรืออยากสอนแต่ไม่รู้สอนอะไร
ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข ไม่ต้องการเผยแพร่ลัทธิไก่ย่างถูกเผา กิ่งก้านใบ ให้เด็กๆ กิจกรรมจึงต้องมีการเดรียมการสอน โดยการชวนผู้ร่วมโครงการมาออกแบบ หารือ วางแผนการสอนให้น้องๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆให้มากที่สุด ไม่อยากให้ครูอาสาออกมาในรูปแบบที่ฉาบฉวย หลายคนมีข้อวิตกว่า ฉันจะไปสอนอะไร หรือฉันไมได้จบครูมาแล้วจะไปสอนอะไรเขา เหตุนี้จึงต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน รู้คนละนิดละหน่อย ก่อให้เกิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในการถ่ายทอด เพราะเราช่วยกัน เหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมการสอนก่อนไปสอน

Play + Learn = Plearn (เพลิน)

ทำไมต้องไปหลายวันและต้องลาไป
เหตุที่ไปหลายวันแต่ยังน้อยไป กะช่วงเวลาสั้นๆ เราอยากให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเท่าที่เวลาเราพึงมีและทำได้ อยากชวนมาลองลงมือดูว่าช่วงเวลาสั้นๆ กับการสละวัน-เวลานอนดูซีรีย์ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับผู้อื่นได้บ้าง

 

“หากแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ ทำได้แล้วจะดีต่อใจ”

* * *สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ความสุข ความงามตามธรรมชาติ และมิตรภาพดีๆ * * *

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

กิจกรรมโดยสังเขป
ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม เหนือฝันปันสุขกระซิบรักเมืองน่าน

สถานที่สอน : โรงเรียนชุมชนห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ช่วงเวลาไปสอน :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๔ – วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(จันทร์ ๒๗ ลา / อังคาร ๒๘ หยุดวันเกิด ร.๑๐)

***********************************************
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  (ช่วงเวลาของการเดินทาง)
สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีฯ ติดตึกชินวัตร 3/ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง เหนือฝันปันยิ้มกระซิบรักเมืองน่าน
***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***
************************************************
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓( รักแรกพบวันของการเรียนรู้ )
๐๗.๐๐ น. ถึงแล้วเมืองน่าน แวะกระซิบรักเบาๆภารกิจส่วนตัว (อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)
๐๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่
๑๗.๐๐ น. รู้จักชุมชน รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้
***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

*************************************************
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รักฉันนั้นเพื่อเธอวันแห่งการเป็นครู)
๐๕.๓๐ น. ตื่นไวสักนิด ชวนออกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมชายเขา
๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
๐๙.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เตรียมความพร้อมหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ น. แบ่งกลุ่มครูอาสาประจำกิจกรรมแต่ละกลุ่มที่เตรียมวางแผนกันมาสอนน้องให้ได้รู้
กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคเช้า บทที่ ๑ ปฐมบท
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)

****เลี้ยงอาการกลางวันเด็กๆ****
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย บทที่ ๒ เรียนรู้

๑๗.๐๐ น. ชมนก ชมไม้ ชมธรรมชาติรายรอบ
๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา
***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

**************************************
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รักกันนานนานใช้วันลามาเป็นครูดอย)
๐๕.๓๐ น. ตื่นไวสักนิด สูดธรรมชาติให้ชุ่มปอด
๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๙.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เตรียมความพร้อมหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคเช้า บทที่ ๓ เข้าใจ

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๗)

****เลี้ยงอาการกลางวันเด็กๆ****
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย บทที่ ๔ บทสรุป

๑๗.๐๐ น. ชมนก ชมไม้ ชมธรรมชาติรายรอบ
๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๘)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา
***นอนโรงเรียนคืนที่สาม ***
**************************************
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (หยุดวันเกิด ร.๑๐ วันแห่งการจบการศึกษา)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๙)
๐๘.๐๐ น. รวมกันลาเพื่อเดินทางกลับ กทม.
– มื้อกลางวัน + เย็น +อาหารว่าง รับผิดชอบตัวเองกันนะจ๊ะ
๒๑.๐๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
********************************************

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รบกวนชวนผู้ร่วมกิจกรรมมาประชุมเตรียมความพร้อม ในวันวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา 14.00 น. เพื่อประชุมเตรียมการสอน/แบ่งงานแบ่งหน้าที่ก่อนการสอน

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้ส่วนบุคคล+น้ำมัน
– อาหาร สำหรับเราเอง ๙ มื้อ
– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ ๒ มื้อ
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง
– อื่นๆ
ประมาณ ๒,๗๐๐ บาท

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง (โปรดระบุ เพื่อจะนำมาใช้ในส่วนนี้)
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก
-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร
พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

วิธีการสมัคร: วิธีการร่วมเดินทาง ๑.ต้องรบกวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดก่อน (กฎข้อแรกของการไปเป็นครู คืออ่านมากกว่า ๘ บรรทัด) ๒.ส่งข้อมูลทางเมลล sunday2309@hotmail.com แจ้งว่า "จิตอาสา ครูอาสาบนดอย น่าน " - ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น - ว-ด-ป เกิด - เบอร์ติดต่อ - อีเมล์ - เฟซบุ๊ก หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้ โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี /หรือ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ เพื่อแบ่งเบา ผู้เข้าร่วม เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน ****************************************** เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม * * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * * วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๗๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกพันตัวเอง ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๗๐๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่สอง ๕๐๐ - ๑,๗๐๐ บาท ครั้งที่สาม ส่วนที่เหลือ ??? บาท (ก่อนวันกิจกรรม) *** หรือ หลังไมค์ **** ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มจำนวน/หรือหาคนไปแทน - ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า *******************************************

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 39
ค่าใช้จ่าย: 2700 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 21/07/2020
อีเมล: sunday2309@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 515-8564