ค่ายอาสาคืออะไร

ค่ายอาสา คือ การจัดค่ายพักแรมสำหรับผู้ที่มี จิตอาสา มีใจพัฒนา และช่วยเหลือผู้ที่ลำบากยากไร้ หรือขาดแคลนในส่วนต่างๆ เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสถานที่ หรือความเป็นอยู่ของครอบครัว กลุ่มชุมชน หรือโรงเรียน ฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นบุคคลที่เป็นอาสาสมัครต้อง การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทน

ทำไมต้องไปพัฒนาชนบท
เหตุที่ต้องพัฒนาชนบท เพราะในชนบทนั้น ยังมีอีกหลายสถานที่ อีกหลายกลุ่มสังคมที่ด้อยการพัฒนาในเรื่องต่างๆมากมาย อาจเป็นเพราะ ห่างไกลความเจริญ พื้นที่ห่างไกลผู้คน หรือไม่ได้รับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ทำให้เกิดความลำบาก ขัดสน หรือใช้ชีวิตอยู่ตามสถานภาพที่มี ซึ่งต่างจากความเป็นอยู่ในเมืองหลวง หรือเมืองกรุงมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องไปพัฒนาในชนบท

เข้าไปพัฒนาทำอะไรกันบ้าง
การพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละค่ายว่าจะไปพัฒนาที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรับบริจาคของจากผู้คนก่อน ซึ่งของบริจาคอาจจะเป็นของที่ไม่ใช้แล้ว หรือเป็นสิ่งของที่จัดเตรียมซื้อให้ใหม่เลย ตรงส่วนนี้เราจะนำของที่ได้จากการบริจาคไปให้กับพวกเขาในสถานที่เราไปพัฒนา นอกจากนั้นจะเป็นการพัฒนาสถานที่ อาจจะเป็นการทำความสะอาด ทาสี ตกแต่ง หรือสร้างขึ้นมาใหม่

“ให้ผู้คนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้น ”

และอีกในรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นการเข้าไปช่วยเขาพัฒนาอยู่ก่อนแล้ว หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชาวบ้าน นั่นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งเช่นกันคะ

สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไร

สิ่งที่เราทำไป แบบสมัครใจอาสาตั้งใจทำเนี่ย มันให้อะไรกับเราบ้างรึเปล่า? แล้วพวกเขาละรู้สึกยังไง?

สิ่งที่เกิดหลังจากพัฒนาแล้ว อย่างแรกเลยคือ น้ำใจของผู้มีจิตอาสาที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทน แน่นอนว่าพวกเขาต้องมีความสุขที่ได้ทำให้อีกคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งรู้สึกดีใจและมีความสุข ในการที่ได้รับความช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่ถูกช่วยเหลือนั้น ย่อมประทับใจอยู่แล้วที่มีผู้คนจิตอาสามาช่วยเหลือ มาช่วยพัฒนาให้ชีวิตพวกเขามีความเจริญ มีความน่าอยู่มากขึ้น ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งได้เลยนะน่าชื่นชม
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

▪︎การเข้าร่วมค่าย/โครงการจิตอาสาคืออะไร
เป็นการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในลักษณะค่าย เพียงแต่การร่วมค่ายอาสาสมัคร มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการมาเป็นอาสาสมัคร
ทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในค่าย กิน อยู่ และทำงาน สร้างมิตรร่วมอันงดงามร่วมกัน

▪︎สิ่งที่ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้อะไร

▪︎เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวชุมชนชาวเผ่าต่างๆ
แน่นอนว่าการไปออกค่ายจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ที่จะมารวมอยู่ในค่ายเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นการดี ที่จะได้เรียนรู้ที่แตกต่างของกันและกัน และทำความเข้าใจในความแตกต่างกันและกัน

▪︎พบเพื่อนใหม่

มิตรภาพถือเป็นสิ่งสำคัญยากจะนิยามได้ การได้พบเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศ คือความสัมพันธ์แปลกใหม่ที่น่าลิ้มลองเรียนรู้

▪︎เรียนรู้วิถีจิตอาสา
การออกค่ายคือการไปทำงานที่ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเม็ดเงิน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือความอิ่มใจ มิตรภาพใหม่ ๆ และประสบการณ์ที่ยากจะหาได้

▪︎ฝึกฝนทักษะ เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

การทำงานร่วมกันภายในค่าย จะมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งชาวค่ายจะมีโอกาสได้ฝึกฝนความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการค่าย ความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการสอน ฝึกการควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งทักษะจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม

▪︎สร้างสังคมแห่งมิตรภาพ

การอยู่ร่วมกันของชาวค่าย เพื่อมาร่วมกันทำงานเพื่อสังคมนั้น ผู้อุทิศตนย่อมเป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเสียสละ ละ ลด อัตตาของตนเอง การเสียสละ และการเปิดใจยอมรับเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการคุณสมบัติของมนุษย์โลกที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

▪︎ท้าทายตนเอง

การเดินทางด้วยตนเองในต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ ทุกประสบการณ์ในการเดินทางจะนำมาสู่ภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ

ตต่างจากการท่องเที่ยวอย่างไร
การออกค่ายนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในค่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของพื้นที่ที่เราไปออกค่ายอย่างลึกซึ้ง มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมโดยการลงไปสัมผัสและลงมือทำ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พักและการเดินทางไปได้มาก
นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บริเวณค่ายกับเจ้าภาพ ซึ่งก็คือเจ้าของท้องถิ่นจากใกล้ชิด

▪︎ภารกิจค่ายอาสา
1.ทาสีโรงเรียน
2.ทำสนามเด็กเล่นBBL
3.เลี้ยงอาหาร
4.ทำขนมเลี้ยงเด็กๆ
5.กิจกรรมนอกห้องเรียน

กำหนดการค่ายอาสา
ศุกร์ที่14 สิงหาคม 2563 นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนีbtsอารีย์
19.00น. ลงทะเบียนรายชื่อ
20.30น. ออกเดินทางสู่ เนินมะปราง

วันเสาร์ที15 ส.ค 2563
05.00น. ทำธุระส่วนตัว ออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย จุดชมวิว
08.00น.ถึงโรงเรียน แบ่งกลุ่มทำภารกิจ
12.00น. พักเที้ยง รับประทานอาหาร เลี้ยงอาหารน้องๆ
13.00น เริ่มทำภารกิจต่อ
15.00น.เสร็จภารกิจ เดินทางสู่ที่พัก กางเต๊น แคมป์หมาบ้านใจดี
พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00น.เดินเท้าไปดูค้างคาวออกจากถ้ำ
19.00น. รับประทานอาหารเย็น หมูกระทะ แคมปิ้งค่าย
22.00น พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่16 ส.ค 2563
05.00น. ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว ชมอากาศธรรมชาติ
07.00น รับประทานอาหารเช้า
08.00น นั้งรถอีแต๊ก ชมธรรมชาติ บ้านมุง
11.00น.ออกเดินทางกลับ
12.00น ไห้วพระพุทธชินราช พร้อมรับประทานอาหารเที้ยง
14.00น เดินทางกลับ กทม
21.00น ถึง กทม โดยประมาณ

รับสมัคร 47 ท่าน
ค่าสมัครท่านละ 1390 บาท
ครั้งที่1 แจ้งชื่อ โอนค่ากิจกรรม 690 บาท
ครั้งที่2 ก่อนเดินทาง10วัน 700บาท
รวมเป็นเงิน 1390 บาท
ก่อนเดินทาง10วัน ยกเลิกคืนค่ากิจกรรมได้ หลังจาก10วัน หาคนแทนได้
1.ค่ารถ เหมา ไปกลับ
2.ค่าอาหาร4มื้อ
ค่าใช้จ่ายสิ่งที่ต้องออกเอง
1.ค่ากางเต๊น ท่านละ 100บาท
2.ค่าเหมารถอีแต๊กพาชมธรรมชาติ ท่านละ100บาท
วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน บัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 2700195051 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ หรือ id line……kit8585
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4.แจ้งชื่อ นามสกุล
สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1.ถุงนอน ถ้าไม่มี ทางค่ายมีให้ยืม
2.ยารักษาโรค

วิธีการสมัคร: รับสมัคร 47 ท่าน ค่าสมัครท่านละ 1390 บาท ครั้งที่1 แจ้งชื่อ โอนค่ากิจกรรม 690 บาท ครั้งที่2 ก่อนเดินทาง10วัน 700บาท รวมเป็นเงิน 1390 บาท ก่อนเดินทาง10วัน ยกเลิกคืนค่ากิจกรรมได้ หลังจาก10วัน หาคนแทนได้ 1.ค่ารถ เหมา ไปกลับ 2.ค่าอาหาร4มื้อ ค่าใช้จ่ายสิ่งที่ต้องออกเอง 1.ค่ากางเต๊น ท่านละ 100บาท 2.ค่าเหมารถอีแต๊กพาชมธรรมชาติ ท่านละ100บาท วิธีการสมัคร 1.โอนเงินผ่าน บัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 2700195051 กรุงไทย 2.สมัครผ่านข้อความเพจ หรือ id line……kit8585 3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ 4.แจ้งชื่อ นามสกุล สิ่งที่ต้องเตรียมไป 1.ถุงนอน ถ้าไม่มี ทางค่ายมีให้ยืม 2.ยารักษาโรค

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 47
ค่าใช้จ่าย: 1390
พื้นที่ปฏิบัติงาน: พิษณุโลก
ปิดรับสมัครวันที่: 14/08/2020
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818