คำบรรยาย

Lovecare Station (Lovecare) กำลังมองหามืออาชีพที่จะช่วยให้คำปรึกษากับวัยรุ่น โดย Lovecare เป็นบริการห้องแชตออนไลน์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจแก่วัยรุ่น (ช่วงอายุ 10-19 ปี) อาสาสมัครนักให้คำปรึกษา Lovecare จะให้คำแนะนำในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องยาคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ การกลั่นแกล้งรังแก และสุขภาพจิต รวมไปถึงการประสารงานและส่งต่อให้องค์กรพันธมิตร บริการห้องแชตออนไลน์เปิดทำการทางเว็บไซต์ lovecarestation.com ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16:00 – 24:00 โดยในระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนการเข้าใช้เวปไซต์ lovecarestation.com จำนวน 4,646,725 ครั้งและมีผู้เข้าใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการห้องแชตจำนวน 55,290 คน Lovecare Station ดำเนินงานโดย Path2Health สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ

จุดมุ่งหมาย

ด้วยพลังความช่วยเหลือของคุณ Lovecare จะสามารถให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่วัยรุ่นทั่วประเทศไทยได้มากขึ้น! คุณจะช่วยให้เหล่าวัยรุ่นได้รับการรับฟังและได้แนวทางและข้อมูลที่ถูกต้องถึงการให้บริการที่สำคัญต่างๆ ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือพวกเขาต่อได้มากยิ่งขึ้น

บทบาทของคุณ

อาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกต้องให้คำปรึกษาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั้นผ่านทางห้องแชต Lovecare บนเวปไซต์ lovecarestation.com อาสาสมัครจะต้องบันทึกข้อมูลของการให้คำปรึกษาในแต่ละครั้ง และอาสาสมัครทุกท่านจะต้องเข้าร่วมอบรมและเวิร์คช็อปที่ดำเนินการโดย Lovecare เพื่อให้คุณเข้าใจการใช้งานของห้องแชต (จะบอกวันจัดเวิร์คช็อปล่วงหน้า) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ Lovecare 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาจะคอยดูแลและให้ความช่วยเหลืออาสาสมัครที่เข้าร่วมอบรม

วิธีการสมัคร: สนใจสมัคร: https://ajp6.app.link/e/Qdxz3aF9U7 **กรุณากรอกประวัติการทำงานและอัพโหลดเรซูเม่ของคุณในแบบฟอร์มที่จะส่งไปยังอีเมลของคุณ หลังจากสมัครลงชื่อในลิ้งค์ด้านบนเเล้ว หากได้รับคัดเลือกเราจะติดต่อคุณกลับเพื่อยืนยันสถานะอาสาสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: n/a
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 20/07/2020
อีเมล: Volunteerth@unicef.org
เบอร์ติดต่อ: (662) 356-9499