ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม คนปลูกป่า สร้างฝาย คืนชีวิตให้แผ่นดิน จ.กาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น.
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๔ ก.ย. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[ สถานที่ ]
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

…………………………………………………………………….

[ รับสมัครอาสามารถบัส ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ
[ รับสมัครอาสาเดินทางมาเอง ] จำนวน ๓๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ
………………………………………………………………….

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมคนละ 750 บาท
โดยแจกแจงดังนี

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ (หากรถบัสไม่เต็มเปลี่ยนเป็นรถตู้ )
ค่าอาหาร ๒ มื้อ
ค่ากล้าไม้
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าบำรุงที่พัก ๑ คืน

กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง
สมทบทุนกิจกรรม 350 บาท
เป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

[ **มีใบเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน]

………………………………………………………………

[ ความตั้งใจ ]
๑.ปลูกต้นไม้ในเขตป่าเสื่อมโทรม เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน
๒.คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินและต้นไม้ จากการฟื้นฟู่ป่า
(ในกระบวนการฟื้นฟูตัวเอง ฝายชะลอน้ำคือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์ อากาศและดินจะมีความชื้นสูง การงอกของเมล็ดพันธ์ที่มีสัตว์เป็นพาหะ และการเติบโตของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ดี และแนวฝายชะลอน้ำจะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดไฟป่าจะเป็นแนวกันไฟได้ดี)
๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้
๔.ส่งเสริมการตระหนักให้เรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการขาดแคลนป่าไม้ขาดแคลนแหล่งน้ำ และอาหาร
หากธรรมชาติเสียสมดุล จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต
๕.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
…………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCK_EyJkOBq4Zho0DE206v6IHeLSVsbgm_nC0qbkpWJ88eGw/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………….

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ให้นั่งรอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น จะมีทีมงานลงไปเรียกเมื่อรถบัสมาถึง)

เวลา ๐๐.๓๐ น. เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ ฯจ.กาญจนบุรี เข้าที่พัก
จะมีโรงนอนให้นอน แยกชายหญิง
(เตรียมเครื่องนอน หมอนผ้าห่มมาเอง)

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. ทีมค่ายอาสาค้างคืน รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
(สวัสดิการมื้อ ๑ )พร้อมเปลี่ยนชุดเข้าป่า

*ในส่วนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘. ๓๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง (สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น.) มาถึงลงทะเบียนแล้วรับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๓๐ น. -๐๙.๓๐ น. /กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม /ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ )

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางระหว่าง 2 -3 กม. เพื่อเข้าไปปลูกป่า
ระหว่างทางจะแวะช่วยกันทำฝายชะลอน้ำ (เพื่อรักษาความชุ่มชื่นให้ผืนป่าและส่งผลให้สัตว์ป่ามีน้ำกิน โดยเฉพาะช้าง)

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการ มื้อ ๒ ) นั่งใต้ร่มไม้ ทานข้าวในป่า (ใครมีขนมนมเนย เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกินด้วย)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ร่วมใจทำฝายชะลอน้ำ (เพื่อรักษาความชุ่มชื่นให้ผืนป่าและส่งผลให้สัตว์ป่ามีน้ำกิน โดยเฉพาะช้าง) ต่อรอบบ่าย ให้สำเร็จเรียบร้อย

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.กลับค่าย
ทำภาระกิจส่วนตัว /เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า
(เตรียมชุดมาเปลี่ยนให้พร้อมหากเป็นคนเหงื่ออกเยอะ)

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. สรุปกิจกรรม และมอบใบเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น.
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย
(พักรับทานอาหารเย็น รับผิดชอบตัวเอง 30 นาที )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
…………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว ตามลิงค์ ในรายละเอียดด้านใน { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 750
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กาญจนบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 03/09/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256