โรงเรียนเพียงหลวง3บ้านปิล็อคมีนักเรียน 70 คน เป็นชั้นอนุบาลถึง ป.6 ส่วนมากจะเป็นเด็กๆในชุมชนหมู่บ้าน กระเหรียง พม่า มอญ ทีมาอาศัยที่นี้
ภารกิจ
1ทาสีเด็กเล่นสนามBBL
2.เลี้ยงหมูกระทะเด็กๆ เด็กอยากทานกันมาก
3.บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
4.ทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ
5.มอบของให้เด็กๆ
6.ทำขนมให้เด็กๆ สายไหม ไข่กระทะหลุม ป๊อปคอน
กำหนดการ
วันศุกร์ที่2ต.ค 2563 นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์
19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ
20.30น.ออกเดินทางสู่บ้านปิล็อค
วันเสาร์ที่3 ต.ค 2563
05.00น.ถึงบ้านปิล็อค เข้าโรงเรียน ทำธุระส่วนตัว
07.00น.รับประทานอาหารเช้า มื้อที่1
08.00น.แบ่งกลุ่มทำภากิจ
09.00น.เริ่มทำภากิจ
12.00น.พักเที้ยงรับประทานอาหาร เลี้ยงหมูกระทะเด็กๆ มื้อที่2
13.00น.เริ่มทำภากิจต่อ
15.00น.เสร็จภากิจ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น.รับประทานอาหาร หมูกกระทะ มื้อที่3
19.00น.ประชุมค่ายสรุปงานวันนี้
20.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นรอบหมู่บ้าน
วันอาทิตย์ที่4 ต.ค 2563
05.00น.ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว เตรียมตัวไปเนินช้างศึก ชมบรรยากาศทะเลหมอก
06.00น.ออกเดินทาง
07.30น.กลับโรงเรียน รับประทานอาหารเช้า มื้อที่4
ชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านยามเช้า
09.30น.ออกเดินทางแวะน้ำตกจ๊อกกระถิ่น
11.30น.เดินทางกลับ กทม แวะรับประทานอาหารเที้ยง แวะซื้อของฝาก
21.00น.ถึง กทม
รับสมัคร 50ท่าน
ค่าสมัครท่านละ1490บาท
1ค่ารถตู้ไปกลับ
2 ค่าอาหาร4มื้อ
สิ่งที่ต้องออกเอง
1.ค่าทีพักโรงเรียน มีเบาะนอน หมอน ผ้าห่มให้ แล้วแต่จิตศรัทธา บริจาคให้เด็กเป็นทุนอาหารกลางวัน
2.ค่ารถเหมาขึ้นเนินช้างศึกท่านละ50บาท
สมัครได้ที่
1โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ. กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิป แจ้งชื่อ นามสกุล
4.ดึงเข้ากลุ่มไล เพื่อรับแจ้งข่าวสารต่อไป
สิ่งที่ต้องเตรียมๆ
1.เสื้อกันหนาว

วิธีการสมัคร: รับสมัคร 50ท่าน ค่าสมัครท่านละ1490บาท 1ค่ารถตู้ไปกลับ 2 ค่าอาหาร4มื้อ สิ่งที่ต้องออกเอง 1.ค่าทีพักโรงเรียน มีเบาะนอน หมอน ผ้าห่มให้ แล้วแต่จิตศรัทธา บริจาคให้เด็กเป็นทุนอาหารกลางวัน 2.ค่ารถเหมาขึ้นเนินช้างศึกท่านละ50บาท สมัครได้ที่ 1โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ. กรุงไทย 2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา 3.ส่งสลิป แจ้งชื่อ นามสกุล 4.ดึงเข้ากลุ่มไล เพื่อรับแจ้งข่าวสารต่อไป สิ่งที่ต้องเตรียมๆ 1.เสื้อกันหนาว

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 1490
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กาญจนบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 02/10/2020
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818