โรงเรียนดอยปู่หมื่นเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ตั้งอยู่บนดอยสูง
มีโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ สอนชั้น อนุบาล-ป.6 จำนวน 80คน
การเข้าร่วมค่าย/โครงการจิตอาสาคืออะไร
เป็นการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในลักษณะค่าย เพียงแต่การร่วมค่ายอาสาสมัคร มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการมาเป็นอาสาสมัคร
ทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในค่าย กิน อยู่ และทำงาน สร้างมิตรร่วมอันงดงามร่วมกัน
▪︎สิ่งที่ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้อะไร
▪︎เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวชุมชนชาวเผ่าต่างๆ
แน่นอนว่าการไปออกค่ายจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ที่จะมารวมอยู่ในค่ายเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นการดี ที่จะได้เรียนรู้ที่แตกต่างของกันและกัน และทำความเข้าใจในความแตกต่างกันและกัน
▪︎พบเพื่อนใหม่
มิตรภาพถือเป็นสิ่งสำคัญยากจะนิยามได้ การได้พบเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศ คือความสัมพันธ์แปลกใหม่ที่น่าลิ้มลองเรียนรู้
▪︎เรียนรู้วิถีจิตอาสา
การออกค่ายคือการไปทำงานที่ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเม็ดเงิน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือความอิ่มใจ มิตรภาพใหม่ ๆ และประสบการณ์ที่ยากจะหาได้
▪︎ฝึกฝนทักษะ เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน
การทำงานร่วมกันภายในค่าย จะมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งชาวค่ายจะมีโอกาสได้ฝึกฝนความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการค่าย ความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการสอน ฝึกการควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งทักษะจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม
▪︎สร้างสังคมแห่งมิตรภาพ
การอยู่ร่วมกันของชาวค่าย เพื่อมาร่วมกันทำงานเพื่อสังคมนั้น ผู้อุทิศตนย่อมเป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเสียสละ ละ ลด อัตตาของตนเอง การเสียสละ และการเปิดใจยอมรับเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการคุณสมบัติของมนุษย์โลกที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
▪︎ท้าทายตนเอง
การเดินทางด้วยตนเองในต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ ทุกประสบการณ์ในการเดินทางจะนำมาสู่ภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ
ตต่างจากการท่องเที่ยวอย่างไร
การออกค่ายนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในค่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของพื้นที่ที่เราไปออกค่ายอย่างลึกซึ้ง มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมโดยการลงไปสัมผัสและลงมือทำ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พักและการเดินทางไปได้มาก
นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บริเวณค่ายกับเจ้าภาพ ซึ่งก็คือเจ้าของท้องถิ่นจากใกล้ชิด
▪︎ภารกิจเมล็ดพันธุ์จิตอาสา
1.ทาสีสนามเด็กเล่นBBL เพ๊นโต๊ะเรียน เพ๊นผนังชั้นอนุบาล
2.เลี้ยงอาหารเด็กๆ
3.ทำขนมเลี้ยงเด็กๆ
4.บริจาคเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอมัดย้อมให้เด็กๆ อุปกรณ์การเรียน สิ่งของที่จำเป็นกับการเรียนการสอนต่างๆ
5.กิจกรรมนอกห้องเรียนกับธรรมชาติกับเด็กๆ
6.การแสดงของเด็กๆชนเผ่าลาหู่
7.เก็บใบชาเรียนรู้การผลิตใบชา
8.ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าลาหู่
9.เดินป่าเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
▪︎ดอยผ้าห่มปก ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก มีความสูง 2,285 เมตรซึ่งเป็นยอด ดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย บนยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์มีจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเข้าและจุดชมวิว พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ดอยผ้าห่มปกมีหมอกปกคลุมจัดและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและมีลมแรง อีกหนึ่งเสน่ห์ของ ดอยฟ้าห่มปก คือมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากและที่น่าสนใจนานาชนิด อาทิ เทียนหาง บัวทอง ผีเสื้อไกเซอร์อิมพิเรียล ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปก ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง และนกปีกแพรสีม่วง เป็นต้น
▪︎กำหนดการ วันหยุดต่อเนื่อง
วันปิยะมหาราช 23ต.ค 2563
วันพฤหัส ที่ 22 ต.ค 2563
นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์
19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ
20.00.ออกเดินทางสู่ดอยปู่หมื่น
วันศุกร์ที่ 23 ต.ค 2563
06.00น.แวะปั๊มทำธุระส่วนตัว
07.00น.ออกเดินทางต่อดอยปู่หมื่น
10.00น.ถึง อ.ฝาง ต่อรถกระบะ 4×4 ขึ้นโรงเรียน ดอยปู่หมื่น
11.00น. ถึงโรงเรียน แบ่งกลุ่มทำภารกิจ
12.00น.ทำภารกิจ ทำอาหารทำขนมเลี้ยงเด็ก
12.00น.รับประทานอาหาร (มื้อที่1)
17.00น.เสร็จภารกิจ ศึกษาธรรมชาติไร่ชา วิถีชุมชนชาวเผ่าลาหู่
18.00น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ชมการแสดงของเด็กๆเผ่าลาหู่
20.00น.ประชุมค่าย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 24 ต.ค2563
05.00น.มาแล้วต้องตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ดอยปู่หมื่น ชมทะเลหมอก
07.00น.รับประทานอาหารเช้า มื้อที่3
09.00น.เดินทางสู่น้ำตกปู่หมื่น
11.00น. ออกเดินทางโดยรถกระบะ 4×4 ไปดอยผ้าห่มปก
14.00น.แล้วก็ถึงดอยผ้าห่มปก จองเต๊นนอนแจ้งการ จองล่วงหน้า
ผักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น.พระอาทิตย์ตกที่ดอยผ้าห่มปก
19.00น.ล้อมวงแคมป์ปิ่งหมูกระทะ สไตล์ค่ายอาสา แลกเปลี่ยนพูดคุยแชร์ประการณ์ (รับผิดชอบตัวเอง)
20.00น.กิจกรรมสันทนาการชาวค่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่25 ต.ค 2563
04.00น.ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว เตรียมตัวเดินเท้า ไปจุดชมวิวยอดดอยผ้าห่มปก ประมาณ 40นาที
06.00น.เดินทางกลับจุดกางเต๊น
07.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)
08.00น.เก็บสัมภาระ เดินทางกลับ
10.00น.ถึงตัว อ.ฝาง
แวะน้ำผุร้อนฝาง
12.00น.แวะรับประทานอาหารเที้ยง (รับผิดชอบตัวเอง)
13.00น.แวะชมหมู่บ้านญี่ปุ่น
14.00น.เดินทางกลับ กทม
02.00น. ถึง กทม โดยประมาณ
รับสมัคร47ท่าน
ค่าสมัครท่านละ2390บาท
▪︎ครั้งที่1จำนวน 1000บาท แจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
▪︎ครั้งที่2ก่อนเดินทาง 10วัน 1390บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 2390บาท
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ2ชั้น
2.ค่ารถกระบะ 4×4 ขึ้นดอย 3วัน2คืน
3.ค่าอาหาร4มื้อ
▪︎กรณีไปไม่ถึง 48ท่าน เปลี่ยนเป็นรถตู้10ที่นั่ง
▪︎ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองหน้า
1.ค่าเช่าเต๊น หลังละ225บาท นอนได้3ท่าน
2.ค่าเช่าหมอน10บาท ผ้าห่ม 30บาทเบาะรองนอน20บาท
4.ค่าอาหารบางมื้อ มีร้านค้าด้านบน หมู่จุ่ม หมูกระทะ อาหารตามสั่ง บนดอยผ้าห่มปก
5.ค่าไกล์นำทางเดินไปยอดดอย กรุ๊ปละ10ท่านต่อไกล์1คน 300บาท หารเฉลียกัน
6.ให้ท่านนำเสื้อกันหนาวคนละ1ตัวเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ
7.ค่าเข้าหมู่บ้านญี่ปุ่น บ่อน้ำพุร้อน
วิธีการสมัคร
1โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความ(กฤษณ์อาสา)
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4.แจ้งชื่อ นามสกุล
สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1ร้องเท้าผ้าใบ
2. ถุงนอนส่วนตัว (นอนที่โรงเรียน)
3.ไฟฉาย
4.ยารักษาโรค
5.เสื้อกันหนาว
▪︎ทางค่ายนำถุงนอนไปให้ทุกท่าน

วิธีการสมัคร: รับสมัคร47ท่าน ค่าสมัครท่านละ2390บาท ▪︎ครั้งที่1จำนวน 1000บาท แจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ▪︎ครั้งที่2ก่อนเดินทาง 10วัน 1390บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2390บาท 1.ค่ารถบัสปรับอากาศ2ชั้น 2.ค่ารถกระบะ 4×4 ขึ้นดอย 3วัน2คืน 3.ค่าอาหาร4มื้อ ▪︎กรณีไปไม่ถึง 48ท่าน เปลี่ยนเป็นรถตู้10ที่นั่ง ▪︎ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองหน้า 1.ค่าเช่าเต๊น หลังละ225บาท นอนได้3ท่าน 2.ค่าเช่าหมอน10บาท ผ้าห่ม 30บาทเบาะรองนอน20บาท 4.ค่าอาหารบางมื้อ มีร้านค้าด้านบน หมู่จุ่ม หมูกระทะ อาหารตามสั่ง บนดอยผ้าห่มปก 5.ค่าไกล์นำทางเดินไปยอดดอย กรุ๊ปละ10ท่านต่อไกล์1คน 300บาท หารเฉลียกัน 6.ให้ท่านนำเสื้อกันหนาวคนละ1ตัวเพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ 7.ค่าเข้าหมู่บ้านญี่ปุ่น บ่อน้ำพุร้อน วิธีการสมัคร 1โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย 2.สมัครผ่านข้อความ(กฤษณ์อาสา) 3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ 4.แจ้งชื่อ นามสกุล สิ่งที่ต้องเตรียมไป 1ร้องเท้าผ้าใบ 2. ถุงนอนส่วนตัว (นอนที่โรงเรียน) 3.ไฟฉาย 4.ยารักษาโรค 5.เสื้อกันหนาว ▪︎ทางค่ายนำถุงนอนไปให้ทุกท่าน

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 2390
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
ปิดรับสมัครวันที่: 22/10/2020
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818