โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอแล ดอยอ่างขาง เด็กๆชั้นอนุบาลจำนวน 70 คน ต้องการอาสาสมัครไปช่วยพัฒนาโรงเรียนดังนี้
ภารกิจ
1.เพ๊นรูปการ์ตูนผนังห้องเรียน
2.ทาสีสนามBBl
3ทาสีสนามเด็กเล่น
4.ทำขนมเลี้ยงเด็กๆ
5.เลี้ยงอาหารเด็กๆ
6.ทำกิจกรรมกับเด็กๆ
▪︎ร่วมกันเลี้ยงอาหาร และขนมเด็กๆ ดาราอาง
▪︎สามารถหาของไปมอบให้เด็กๆตามกำลังศัทธา
กำหนดการ
วันศุกร์ที่4ธ.ค 2563
นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานี BTS อารีย์
19.00น.ลงทะเบียน
20.00น.ออกเดินทางสู่เชียงใหม่
วันเสาร์ที่5ธ.ค2563
05.00น.ทำธุระส่วนตัว
06.00น.ออกเดินขึ้นดอยอ่างขาง
09.00น.ถึงโรงเรียน แบ่งกลุ่มทำภารกิจ
12.00น.พักเที้ยง เลี้ยงอาหารเด็กๆ ทานร่วมกับเด็กๆ(มื้อที่1)
13.00น.ทำภารกิจต่อ
16.00น.เสร็จภารกิจ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เตรียมกางเต๊นจุดชมวิว
19.00น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
20.00น.ประชุมค่ายสรุปภารกิจ
วันอาทิตย์ที่6ธ.ค 2563
06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
เดินเล่นรอบหมูบ้านนอแล
09.00น.แวะหมู่บ้านขอบด้ง
10.00น.แวะศูนย์วิจัยเกษตอ่างขาง
13.00น.แวะรับประทานอาหารเที้ยง(รับผิดชอบตัวเอง)
14.00น.เดินสู่ต้วเมืองเชียงใหม่ เข้าทีพัก
16.00น.ถึงที่พัก เข้าที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00น รับประทานอาหารเย็น หมูกระทะ บุปเฟ่ มื้อที่4
19.00น.เดินเล่นถนนคนเดินท่าแพ
22.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่7ธ.ค 2563
06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
07.00น.รับประทานอาหารเช้า รับผิดชอบตัวเอง
08.00น.ออกเดินสู่ ดอยปุย หมู่บ้านมุ้งดอยปุย ดอยสุเทพ
18.00น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
23.00น.ถึง กทม โดยประมาณ
รับสมัคร50ท่าน
ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ2390บาท
โอนครั้งแรก1000บาท แจ้งชื่อ
โอนครั้งที่2 ก่อนเดินทาง10 วัน 1390บาท รวม 2390บาท
1ค่ารถตู้ ไป กลับ
2.ค่าอาหาร5 มื้อ
3ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
สิ่งที่ต้องออกเอง
คืนแรกนอนโรงเรียนกับนอนเต๊น ทีมงานนำเต๊นถุงนอน หมอน ไปให้
คืนที่2นอนที่พักตัวเมืองเชียงใหม่ ห้องแอร์ 500บาท นอนห้องละ3ท่าน หารเฉลี่ยท่านละ170บาท
ค่าเข้าศูนย์เกษตรดอยอ่างข่างท่านละ50บาท
วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน บัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านที่ข้อความ กฤษณ์จิตอาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ
4.แจ้งชื่อ นามสกุล ทักไล kit8585 ดึงเข้ากลุ่ม
สิ่งที่เตรียมไป
1.เสื้อกันหนาว
2.ไฟฉาย
3.ยารักษาโรค

วิธีการสมัคร: รับสมัคร50ท่าน ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ2390บาท โอนครั้งแรก1000บาท แจ้งชื่อ โอนครั้งที่2 ก่อนเดินทาง10 วัน 1390บาท รวม 2390บาท 1ค่ารถตู้ ไป กลับ 2.ค่าอาหาร5 มื้อ 3ค่าอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งที่ต้องออกเอง คืนแรกนอนโรงเรียนกับนอนเต๊น ทีมงานนำเต๊นถุงนอน หมอน ไปให้ คืนที่2นอนที่พักตัวเมืองเชียงใหม่ ห้องแอร์ 500บาท นอนห้องละ3ท่าน หารเฉลี่ยท่านละ170บาท ค่าเข้าศูนย์เกษตรดอยอ่างข่างท่านละ50บาท วิธีการสมัคร 1.โอนเงินผ่าน บัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย 2.สมัครผ่านที่ข้อความ กฤษณ์จิตอาสา 3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ 4.แจ้งชื่อ นามสกุล ทักไล kit8585 ดึงเข้ากลุ่ม สิ่งที่เตรียมไป 1.เสื้อกันหนาว 2.ไฟฉาย 3.ยารักษาโรค

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 2390
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
ปิดรับสมัครวันที่: 04/12/2020
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818