ร่วมบริจาคสมุด อุปกรณ์การเรียน เพื่อการศึกษา

และสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน

ที่อยู่ 10 หมู่ 6 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

วิธีการสมัคร: ส่งมาได้ที่อยู่ 10 หมู่ 6 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 สมทบทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย 673 7 64828 2 นายณัฐพล จันทร์แจ่มฟ้า

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 31/12/2020
อีเมล: darksidezero00001@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (090) 428-8753