จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ พัฒนาลุ่มน้ำใจ จ.สมุทรสงคราม
โครงการ อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลาเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

[ สถานที่ ] จ.สมุทรสงคราม
๑.วัดมณีสรรค์ ต.ท่าคา อ.อัมพวา
( ทำกิจกรรมสัมพันธ์ให้คำแนะนำก่อนทำกิจกรรม)
๒.ชุมชนเก่าแก่ตลาดน้ำท่าคา คลองท่าคา
( ลงเรือทำกิจกรรมเก็บขยะเดินชมตลาด )

……………………………………………………..
[ รับสมัครอาสา ]
เดินทางมาเอง รับจำนวน ๕๐ คน
[เดินทางโดย ] ล่องเรือพาย
……………………………………………………..
[ ค่าใช้จ่าย ] เดินทางมาเอง สมทบทุนกิจกรรม 200 บาท
โดยแจกแจงดังนี
สมทบทุน ค่าเรือพาย
สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
…………………………………………….
ต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรง ลงเงิน) ทำงานแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน
……………………………………………………..
[ ความตั้งใจ ]
๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. คืนความสมบูรณ์ในเชิงระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ
๓. ล่องเรือเก็บขยะ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ
๔.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม
มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
……………………………………………………..

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………………….
[ กำหนดการ ]
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ศาลาวัดมณีสรรค์ อยู่ห่างจากตลาดน้ำท่าคา 3 – 4 กิโล
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ชี้แจงกิจกรรม
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางมายัง ตลาดน้ำท่าคา
จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ (ตลาดชุมชนอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๐๐ ปี )
เวลา ๑๖.๐๐ น – ๑๗.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน รับเกียรติบัตร
ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม
……………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]
เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl
กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/
ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม
…………………………………………………………….
[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
ไอดีไลน์ ; โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: กรอกรายข้อมูลการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน ตามลิ้งสมัครด้านใน ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 200
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสงคราม
ปิดรับสมัครวันที่: 01/11/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256