กำหนดการครูอาสานอกห้องเรียน (รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 31 มกราคม 2564)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
07.00 น. - 08.30 น.รับครูอาสา โดยนัดหมายที่ 7-Eleven ปั้มปตท.ใกล้ๆกับสมบัติทัวร์แม่สะเรียง และรับประทานอาหารเช้า
08.30 น. - 21.00 น. ดังนี้
-เดินทางไปอำเภอแม่ลาน้อย แวะจุดชมวิวถ่ายรูป เที่ยววนอุทยานถ้ำแก้วโกมล จากนั้นไปยังหมู่บ้านบ้านดง เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ไปหมู่บ้านห้วยห้อม เยี่ยมชมหมู่บ้านกาแฟและผ้าทอขนแกะพักผ่อนที่ Mae yay coffee Roasters & Homestay
-วางแผนกิจกรรมการสอนและกิจกรรม Walk Rally
-เก็บสัมภาระเข้าบ้านพัก (Homestay)
-รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
-กิจกรรม Club Fine Day
-นอนพักผ่อน

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
07.30 น.- 08.30 น. ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละอูบ
08.30 น. - 16.30 น. ดังนี้
-ลงทะเบียนครูอาสาและนักเรียน
-กิจกรรม ยินดีที่ได้เจอกัน และแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
-กิจกรรม เมื่อฉันมาเป็นครูอาสา 
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
-กิจกรรม นันทนาการ
-กิจกรรม เรียนรู้ชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
07.30 น.- 08.30 น. ตื่นนอน รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละอูบ
08.30 น. - 14.00 น. ดังนี้
-ลงทะเบียนครูอาสาและนักเรียน
-กิจกรรม นันทนาการ
-กิจกรรม Walk Rally 
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
-กิจกรรม ความฝันของฉัน?
-ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก จบกิจกรรมครูอาสานอกห้องเรียน
-ส่งครูอาสาที่อำเภอแม่สะเรียง

หมายเหตุ 
-กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
-รายละเอียดกิจกรรมแบบละเอียดติดตามได้ที่เพจ ครูอาสานอกห้องเรียน : The Journey Memory

วิธีการสมัคร: 1.กรอกข้อมูลตอบคำถามในใบสมัครร่วมกับตอบคำถามเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://forms.gle/NU9EffgoEx5xe3Us7 หรือกดเข้าไปดูรายละเอียดทัั้งหมดที่เพจ ครูอาสานอกห้องเรียน : The Journey Memory 2.รอการติดต่อกลับเพื่อเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมครูอาสานอกห้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/LINE ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ 3.ยืนยันการเข้าร่วม จ่ายเงินค่าสมัครกิจกรรมและเดินทางมาร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่แจ้ง *กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 5
ค่าใช้จ่าย: 2000 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: แม่ฮ่องสอน
ปิดรับสมัครวันที่: 05/01/2021
อีเมล: the.journey.memory@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (088) 268-2566