คาราวานบุญมหากุศล สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
ณ โรงฆ่าสัตว์ (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตรงข้าม วัดแม่นางปลื้ม ตำบลหัวร่อ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการ
06.00 น. ลงทะเบียน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เยื้องกับโรงพยาบาลพญาไท2 ถนนพหลโยธิน (ก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
06.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ โรงฆ่าสัตว์ (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตรงข้าม วัดแม่นางปลื้ม ตำบลหัวร่อ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
07.30 น. พร้อมกัน ณ ลาดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
08.00 น. กิจกรรมรวบรวมเงินทำบุญ ออกใบเสร็จรับเงิน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
09.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสังฆทานใหญ่ ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
10.00 น. พิธีถวายโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระรบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
11.30 น. เสร็จพิธีถวายผ้าป่า สังฆทานใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2564
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง 1) ณ ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ ถนนอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13.30 น. กราบสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14.30 น. กราบนมัสการ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15.30 น. กราบนมัสการ พระมหาพุทธพิมพ์ ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
16.30 น. กราบนมัสการ พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ณ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
17.30 น. กราบนมัสการ หลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ณ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารจีนกุ่ยหมง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ทีมงานจัดเลี้ยง 2)
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

วิธีการสมัคร: ค่าลงทะเบียน ท่านละ 950 บาท 1. ค่าเช่า รถตู้ / รถโค้ช 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ค่าทางด่วน 4. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 2 มื้อ (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมฯ) การเดินทาง 1.) ผู้จัดกิจกรรม จัดเตรียมรถตู้ VIP (10 ที่นั่ง) หรือ รถโค้ชปรับอากาศ ไว้รองรับสมาชิกจิตอาสา 2.) กรณีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จะคืนเงินลงทะเบียนให้กับสมาชิกจิตอาสาทุกท่าน 100% (ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564) 3.) กรณีจำนวนสมาชิกเกินกว่า 30 คน จะจัดเตรียมรถโค้ชไว้รองรับการเดินทางของสมาชิกจิตอาสา วิธีการสมัคร 3 ช่องทาง 1. สมัครผ่าน e-mail : thawtchs@gmail.com 2. สมัครผ่าน Line id : jamesscb (สังเกต ตัว s ติดกัน 2 ตัว) 3. สมัครโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aIz1rDGdyjmcK3SQFNzH0jkzZ9g-xmDS8704bf3kAaY/edit#gid=0 4. กรณีสมัครแล้ว สามารถโทรยืนยันการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียด(เพิ่มเติม)ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451 ขั้นตอนการสมัคร 1. แจ้งความจำนงค์ ผ่าน 3 ช่องทางสมัคร ข้างต้น 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ท่านละ 950 บาท 3. ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลทุกๆ วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ http://rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=591 การแจ้งความจำนงค์ ขอยกเลิกการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม มีเกณฑ์การพิจารณาคืนเงินลงทะเบียน ดังนี้ 1. กรณีแจ้งความจำนงค์ ก่อนวันเดินทาง 10 วันขึ้นไป คืนเต็มจำนวน 100% 2. กรณีแจ้งความจำนงค์ ก่อนวันเดินทาง 7 วันขึ้นไป คืน 75% ของเงินลงทะเบียน 3. กรณีแจ้งความจำนงค์ ก่อนวันเดินทาง 5 วันทำการ คืน 50% ของเงินลงทะเบียน 4. กรณีแจ้งความจำนงค์ ก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการ คืน 25% ของเงินลงทะเบียน 5. กรณีแจ้งความจำนงค์ ก่อนวันเดินทาง 2 วันทำการ ***ขอสงวนสิทธิ์*** ไม่คืนเงินลงทะเบียนในทุกกรณี หมายเหตุ : ทั้งนี้ เนื่องจากผู้จัดกิจกรรม ต้องประสานงาน จ่ายชำระเงินมัดจำ จองรถตู้/รถโค้ช อาหารล่วงหน้า จึงต้องมีระยะเวลาในการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกจิตอาสาทุกท่าน ***สมาชิกจิตอาสา ที่ประสงค์จะ ขับรถยนต์(ส่วนบุคคล) เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรณี สมัครร่วมกิจกรรม (เฉพาะช่วงเช้า) ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน กรณี สมัครร่วมกิจกรรม ทั้งภาคเช้า-บ่าย เรียกเก็บค่าลงทะเบียน 650 บาท รายละเอียด (เพิ่มเติม) http://rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=591

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 950
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 08/01/2021
อีเมล: thawtchs@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (093) 979-8451