ทางกลุ่มปันสุขสู่สังคม ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการรวมพลังเยาวชน หัวใจอาสา ปันสุขสู่สังคม ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ได้ทำการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยทางเราได้จัดการแบ่งกลุ่มน้องๆเยาวชนให้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียงและทำการมอบถุงยังชีพ จำนวน 14 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำและการมีจิตอาสา ความเอื้อเฟือเผื่อแผ่และการเสียสละ

วิธีการสมัคร: ปิดรับสมัครดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจครับ

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: -
ค่าใช้จ่าย: -
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 15/04/2021
อีเมล: chaiyakorn1010@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (063) 848-5333