ครูอาสาบนดอย ความสุขจากระดับน้ำทะเล

ตอน การเดินทางแห่งวสันตฤดู ที่นี่มีนาวิถีขั้นบันได

กิจกรรม : สอนหนังสือ/ทำกิจกรรมเสริม+เติม+เพิ่มทักษะให้เด็กน้อย

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ช่วงเวลาไปสอน :
วันพุธ(ค่ำ)ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(พฤ. ๒๘ วันเกิด ร.10 / ศุกร์ ๒๙ ขอลามาสอนน้อง)

 

* * * มีประชุมเตรียมการสอน วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ * * *
เวลา  ๑๓.๐๐ น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๘๐๐ บาท
– รถตู้
– น้ำมัน

  • รถสำหรับขึ้นดอย
    – อาหารเรา + อาหารเด็ก
    – อื่นๆ
    – เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป
    รับจำนวนจำกัด ๑ – ๔๐ คน

 

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

 

คุณสมบัติ
๑.ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบข้าง
๒.อยากให้ว่างมาเตรียมการสอน

(เนื่องจากทุกๆท่านมีความสำคัญเท่ากันจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมการสอน)
สถานที่นัดหมาย แจ้งอาสาที่สมัครมาอีกที
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้
๕.ไม่ติดโซเชียล (เพราะไม่มีสัญญาณทุกระบบ)
๖.เปิดใจรับได้ทุกสภาวะ
๗.คุณสมบัติพิเศษร่วมแบ่งปันโดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ไม่จำกันอายุ
๘.ไม่สูบบุรี่

๙.เปิดรับทุกช่วงวัย ไม่จำเป็นต้องเรียนหรือจบครู

๑๐.ผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย สองเข็ม

๑๑.ผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง

๑๒.ทำอะไรไม่เป็นเลย ก็ร่วมกิจกรรมได้ แค่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน

 

*******************************************

 

 


กิจกรรม
ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องบนดอย ไกล ชวนไปเป็นครูอาสาบนดอยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งอยากไปเป็นครูดอย ครูอาสา จึง อยากชวนมิตรรักไมตรีชวนไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรครอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกัน เถอะ

 

 

 

เหตุผลที่ชวนมาประชุมวางแผนก่อน

เนื่องจากหลายๆท่านวิตกเพราะไม่ได้จบครู หรืออยากสอนแต่ไม่รู้สอนอะไร

ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข ไม่ต้องการเผยแพร่ลัทธิไก่ย่างถูกเผา กิ่งก้านใบ ให้เด็กๆ กิจกรรมจึงต้องมีการเดรียมการสอน โดยการชวนผู้ร่วมโครงการมาออกแบบ หารือ วางแผนการสอนให้น้องๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆให้มากที่สุด ไม่อยากให้ครูอาสาออกมาในรูปแบบที่ฉาบฉวย หลายคนมีข้อวิตกว่า ฉันจะไปสอนอะไร หรือฉันไมได้จบครูมาแล้วจะไปสอนอะไรเขา เหตุนี้จึงต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน รู้คนละนิดละหน่อย ก่อให้เกิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในการถ่ายทอด เพราะเราช่วยกัน เหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมการสอนก่อนไปสอน

 


กิจกรรมโดยสังเขป

ครูอาสาบนดอย ความสุขจากระดับน้ำทะเล


โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ช่วงเวลาไปสอน :
วันพุธ(ค่ำ)ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
***********************************************

พุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเวลาของการเดินทาง)

สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง (แจ้งวันเตรียมการสอน)
๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง สู่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***

************************************************

วันพฤหัสฯที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หยุดวันเกิดร.10)

 **** วันแรกพบสบตามาเจอหน้าเธอ
๐๗.๐๐ น. ถึง อ.แม่แจ่ม ภารกิจส่วนตัว และจ่ายตลาด(อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)
๑๑.๓๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางมาถึงหมู่บ้าน/โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่ (โดยมีเด็ก ๆในโรงเรียนเป็นไกด์นำทาง)
๑๗.๐๐ น.กลับมาที่โรงเรียนทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันในรูปแบบครูอาสาบนดอย (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

*************************************************

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (วันแห่งการเป็นครู ลางานมานะเด็กๆ)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย
๐๘.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ น. แบ่งกลุ่มครูอาสาประจำกิจกรรมแต่ละกลุ่มที่เตรียมวางแผนกันมาสอนน้องให้ได้รู้
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
๑๖.๐๐ น. เสร็จภารกิจพี่เรียนรู้ชุมชนน้อง
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

**************************************

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (วันนี้พี่มาสอนน้อง)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๘.๐๐ น. เจอกันที่หน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
– พี่สอนน้อง ห้องเรียนรู้
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(๗)
๑๓.๐๐ น. ภารกิจสอนน้อง คาบสุดท้าย
๑๗.๐๐ น. เสร็จภารกิจแล้ว เราจะให้เด็กๆพาเราชมหมู่บ้าน
๑๙.๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (๘)
๒๐.๓๐ น. กิจกรรมเปิดหัวใจอาสา
๒๒.๐๐ น. แยกย้ายพักผ่อน หรือชมดาวเคียงเดือนเป็นเพื่อนยามดึก

***นอนโรงเรียนคืนที่สาม คืนอำลา ***

 

******************************************
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๙) 
๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการร่ำลา /เดินทางออกจากหมู่บ้าน
เตรียมตัวเดินทางกลับ กทม.
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

********************************************

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้+น้ำมัน
– อาหาร สำหรับเราเอง ๙ มื้อ ในหมู่บ้าน
– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
– อื่นๆ

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก (โปรดระบุ เพื่อจะไม่นำไปใช้ในส่วนอื่น)
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก

-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร
พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

วิธีการสมัคร: วิธีการร่วมกิจกรรม ๑.ต้องรบกวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดก่อน ๒.ส่งข้อมูลทางเมล์ sunday2309@hotmail.com แจ้งว่า "จิตอาสา - ครูอาสาบนดอยแม่ลอง " - ชื่อ + นามสกุล - ชื่อเล่น - ว-ด-ป เกิด - เบอร์ติดต่อ - อีเมล - เฟสบุ๊ก - ทำไมจึงอยากร่วมกิจกรรม และได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดครบหรือยัง ***** รบกวนส่งข้อมูลให้ครบนะ ***** หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้ โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน ****************************************** เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม * * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * * วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๘๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๘๐๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่สอง ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท (จนกว่าจะครบ) ครั้งที่สาม ส่วนที่เหลือ ??? บาท (ก่อนวันกิจกรรม) *** หรือ หลังไมค์ **** ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มจำนวน เว้นแต่ในกรณีทางกลุ่มยกเลิกกิจกรรม ทางกลุ่มยินดีคืนเงินเต็มจำนวน - ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า *******************************************

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 29
ค่าใช้จ่าย: 2800
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
ปิดรับสมัครวันที่: 25/07/2022
อีเมล: sunday2309@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 515-8564