กิจกรรมอาสาสมัครปลูกป่า จ.เพชรบุรี 21 ส.ค. 2565

       อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มชมรม ( องค์กรไม่แสวงผลกำไร ) ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ประจำทุกปี
       โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สวนป่า หรือป่าชุมชน เพื่อลดการบุกรุกเขตป่าสงวนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม เป็นเครือข่ายจิตอาสา หรือเครือข่ายอนุรักษ์ที่คอยเกื้อหนุนกันในอนาคต

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
07.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม ) รถออก 08.00 น
– ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมแมส ล้างมือ เช็คสถานะวัคซีน ก่อนขึ้นรถ
– เดินทางโดยรถบัส แต่ในกรณีที่จำนวนคนน้อยกว่าที่กำหนดไว้มาก ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาเปลี่ยนประเภทยานพาหนะเป็นรถตู้ หรือรถยนต์ได้ ( จิตอาสาต้องมีความเข้าใจ ต้องไม่เรื่องเยอะ ไม่ใช่ทำทัวร์ )
10.40 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
– รับฟังคำชี้แจง ฟังการบรรยาย
– ปลูกป่าชุมชนด้วยกล้าไม้ป่าชนิดต่างๆ เช่น สัก มะค่า ประดู่แดง ประดู่ป่า ยางนา พะยูง ขี้เหล็ก สะเดา หว้า กล้วยป่า มะขามป้อม เป็นต้น
– กิจกรรมรณรงค์สังคม โพสภาพติดแฮชแท็ค “จิตอาสาปลูกป่า2565”
– เสร็จภารกิจ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เก็บอุปกรณ์ ขึ้นรถ
12.00 น พาไปแวะตลาดน้ำ น้ำตกกวางโจว ปล่อยแยกย้ายพักผ่อน หารับประทานอาหารกลางวันกันเองตามร้าน เพื่อกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน
14.30 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
– แวะจุดพักรถ
คาดว่าน่าถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 17.30 – 18.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน หรือตามความเหมาะสม

 

ค่าสมัครท่านละ 390 บาท รับสมัครจำนวน 45 คนสำหรับรถบัส 50 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีความเข้าใจในคำว่า จิตอาสา หรืออาสาสมัคร ดูแลตัวเองได้ ( เรามีสตาฟคอยดูแลอีกที ) พร้อมเปิดใจรับผู้อื่นเป็นเพื่อนใหม่และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดสขึ้นไป ( ใช้รูปหลักฐานการได้รับวัคซีคจากแอพหม้อพร้อมหรือแอพที่เกี่ยวข้อง )

มีใบประกาศ ( แจกเป็นไฟล์ส่งทางออนไลน์ )

 

*** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร ***

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม web.facebook.com/EPV.or.th
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– กิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่า 21 ส.ค. )
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( เพื่อพิมพ์ใบประกาศ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/3248937998667507  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

วิธีการสมัคร: *** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร *** 1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม web.facebook.com/EPV.or.th ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้ - กิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่า 21 ส.ค. ) - คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( เพื่อพิมพ์ใบประกาศ ) - เบอร์โทรศัพท์มือถือ 2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน ) 3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/3248937998667507  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 45
ค่าใช้จ่าย: 390 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เพชรบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 19/08/2022
อีเมล: EPV.or.th@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (084) 526-6834