อาสาสมัครเยี่ยมตายาย

วันที่ 30/10/66  เวลา 10:00 น. -14:00 น.

ณ ชุมชนลาดพร้าว45  เขตห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก ซ.ลาดพร้าว 45 กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติพี่น้อง ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรายได้น้อยยากจน ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น โดยผู้สูงอายุหลายคนต้องอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุแย่ลง  ดังนั้น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) จึงได้ทำโครงการ “อาสาเยี่ยมตายาย” ขึ้นโดยทำหน้าที่รับอาสาสมัครเพื่อไปเยี่ยมตายายที่อยู่บ้านเพียงลำพัง เพื่อลดภาวะเครียด ซึมเศร้า รวมถึงการเป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ   โดยการทำโครงการอาสาเยี่ยมตายายนั้นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนด้อยโอกาสที่ขาดคนดูแลให้ด้รับโอกาสและการดูแล และสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับกำลังใจในการใช้ชีวิตในวันต่อๆไป

กำหนดการ

9.45 น. – 10.00 น. นัดรวมตัวกันที่ หน้าชุมชนลาดพร้าว45 พร้อมลงทะเบียน

10.00 น. – 10.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรมอาสาเยี่ยมตายาย

10.30 น. – 13.30 น. ลงเยี่ยมตายาย พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมให้สิ่งของที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ

13.30 น. – 14.00 น. สรุปสิ่งที่และความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมตายาย

การสมัคร     สมัครทาง e-maill volunteerservice@gmail.com  โดยระบุ ชื่อ…. โทร…. อาชีพ….. กิจกรรม….   (งดรับสมัครทางโทร)

เนื่องจากเป็นกิจกรรมร่วมแบ่งปัน โครงการได้จัดหาสิ่งของสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยารักษาโรค แพมเพิส เป็นต้น เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้สูงอายุ

จึงกำหนดให้อาสาสมัครร่วมสมทบช่วยค่าจัดหาสิ่งของข้างต้น คนละ 50 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารทหารไทย เลขที่ 1002825295 หรือสแกน QR Code สำหรับ  E-Donation ตามภาพ

**ให้อาสาสมัครเตรียมน้ำดื่มคนละขวดหรือขวดที่สามารถเติมน้ำได้ไปด้วย เนื่องจากต้องเดินในชุมชน**

ประสานกิจกรรม โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร./ Phone 095-9977724 (9:00 – 17:30)

Page พลเมืองอาสา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620

E-mail : volunteerservice@gmail.com   Website : www.thaivolunteer.org

 

การเดินทางไปกิจกรรมเยี่ยมตายาย

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานี ภาวนา

รถบัสรถบัส:178,191,2-55,44,ต.41,ต.97,ต.98

วิธีการสมัคร: การสมัคร     สมัครทาง e-maill volunteerservice@gmail.com  โดยระบุ ชื่อ.... โทร.... อาชีพ..... กิจกรรม....   (งดรับสมัครทางโทร)

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 20
ค่าใช้จ่าย: 50
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 29/09/2023
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 997-7724