Date

รับจิตอาสา ช่วยกันร้อยสร้อยข้อมือ เป็นของขวัญวันเด็กให้น้อง บนดอยสูง

กลุ่มจิตอาสาพุทธะ ร่วมกับ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ รังสิต ขอเชิญชวนจิตอาสา ร่วมกันร้อยสร้อยข้อมือกำลังใจ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กบนดอย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Add Line: promtraining

อ่านรายละเอียด 

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอเซโล

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​ หมู่บ้าน​กลอ​เซโล​ ต.สามแลบ อ.สบเมย​ จ.แม่ฮ่องสอน​ วันที่ 1-4 พ.ค. 2563   ● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 10 พ.ย. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Nov, 10 ,19

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 10 พ.ย. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 9 พ.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Nov, 9, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  9 พ.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด 

อาสาพัฒนาโรงพยาบาล ทำดีมีสุข

อาสาพัฒนาโรงพยาบาล ทำดีมีสุข วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 (หยุดรัฐธรรมนูญ) รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายพัฒนาตน พัฒนาจิตใจ เชียงคาน(7-8ธ.ค.62)

ค่ายพัฒนาตน พัฒนาจิตใจ เชียงคาน วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ...

อ่านรายละเอียด 

“แสงนำใจ โรงเรียนของหนู” ปี3

โครงการค่ายอาสา "แสงนำใจ โรงเรียนของหนู" ปี3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนบ้านโขะทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก...

อ่านรายละเอียด 

ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินสู้ภาวะวิกฤต ๒ สูตรดิน

โครงการ "ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินสู้ภาวะวิกฤต ๒ สูตรดิน" ท่านสมัครมาเรียนสถานที่เดียว ครั้งเดียว ได้ความรู้การสร้างบ้านดินด้วยตนเอง ๒ สูตรดิน มีที่เดียวในประเทศไทย(สูตรดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว และ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสร้างฝาย…ถวายแผ่นดิน

อาสาสร้างฝาย...ถวายแผ่นดิน วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาทำความสะอาดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

อาสาทำความสะอาดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 3 พ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief Nov, 3 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 3 พ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 40 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ :...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลท้องทะเลไทย

อาสาปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลท้องทะเลไทย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ :...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปรับภูมิทัศน์จัดห้องเรียนก่อนปิดเทอม

อาสาปรับภูมิทัศน์จัดห้องเรียนก่อนปิดเทอม วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ...

อ่านรายละเอียด