Date

รุ่น5 ปี62 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 62 รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลไทย

รุ่น 5 ปี 62 วันเสาร์ที่  1 มิถุนายน 62 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย            จาก สถานการณ์...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (รุ่น4 ปี62)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม  62 รับสมัคร    อาสาทำโป่ง +  ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   ( รุ่น 4  ปี 62 ) แนวคิดในการจัด                          ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันทำโป่งเทียมที่ เขาใหญ่ งานนี้ได้เรียนรู้การทำโป่งที่ถูกวิธี           หลังจากกลับจากเขาใหญ่ ทางทีมงานได้...

อ่านรายละเอียด 

รับสมัครจิตอาสา ช่วยขายของ Yard Sale#36 วันที่ 5 พฤษภาคม 2019 คนไทยสร้างใจแบ่งปันที่รพ.มิชชั่น

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด...

อ่านรายละเอียด 

ต้องการนักตัดต่อวีดีโอมืออาชีพมาทำงานอาสากับยูนิเซฟ!

งานอาสาสมัครล่าสุดกับโครงการฉันคือยูนิเซฟค่ะ (I Am UNICEF) เราต้องการอาสาสมัครที่เป็นนักตัดต่อวีดีโอมืออาชีพ มาช่วยทำวีดีโอเล่าเรื่อง ‘ความสำคัญของการให้อาหารเสริมกับเด็ก’ ให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคแคระแกร็นและภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาพิเศษนะคะ นี่เป็นโอกาสดีๆ ในการรับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านงานอาสาจากองค์การยูนิเซฟ...

อ่านรายละเอียด 

ปั่นไปปลูกป่าชายเลน บางขุนเทียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้วิถีชุมชน

ความเป็นมาของโครงการ กทม.ได้ก่อนตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน ขึ้นโดยเปิดให้ประชาชน เริ่มเข้าใช้บริการตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี 2561 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน-นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน...

อ่านรายละเอียด 

ยางยืดของเล่นเพื่อเด็กตาบอดที่หาดใหญ่

**ขอความกรุณาห้ามสมัครเล่นๆ แล้วไม่มาร่วมงาน** อาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562 09:00 – 09:40 บรรยายที่มากิจกรรม แรงบันดาลใจ...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายนานาชาติ โครงการสวนลมหายใจอันสงัด 13 – 26 พฤษภาคม 2562

 ภาพรวมของโครงการ สวนลมหายใจอันสงัดมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ 3 คน มีความสนใจในเรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมันคือกระบวนการที่ใช้ในทำงานเพื่อไปข้างหน้า ในกระบวนการนี้ได้ทำงานกับชุมชนเพื่อพัฒนางานชุมชน และยังทำงานกับเครือข่ายอาสาสมัครในเมืองไทย อีกทั้งยังทำงานกับกลุ่มคนหลากหลายที่มีความคิดและจุดมุ่งหมายเหมือนกัน ในพื้นที่ของชุมชน รวมถึงยังทำงานกับโรงเรียนและเด็ก ๆ รวมทั้งอาสาสมัครที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในสวนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาและเริ่มปลูกต้นไม้และสร้างบ้านด้วยตัวเองยินดีต้อนรับอาสาสมัครและผู้มาเยี่ยมชม ได้เริ่มต้นในการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในท้องถิ่นไม่กี่ครั้งและดูความต้องการในการพัฒนาชุมชน เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการศึกษาทางเลือก, การพึ่งพาตนเองและการทำงานกับไทยและอาสาสมัครชาวต่างชาติที่จะปรับปรุงชีวิตของชุมชนและสังคม จุดประสงค์ของโครงการ •เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรม • เพื่อปรับปรุงการรับรู้ตนเองของเด็กและคนหนุ่มสาว...

อ่านรายละเอียด 

อาสายิงเมล็ดพันธุ์มะค่า ผาเก็บตะวัน

อาสายิงเมล็ดพันธุ์มะค่า ผาเก็บตะวัน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่จัดกิจกรรม : ผาเก็บตะวัน อช.ชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสร้างฝายถวายแผ่นดิน ปางสีดา

อาสาสร้างฝายถวายแผ่นดิน ปางสีดา วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ชดเชยวิสาขบูชา) สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.ท่าแยก...

อ่านรายละเอียด 

อาสาเก็บขยะชายหาดปึกเตียน เพชรบุรี

อาสาเก็บขยะชายหาดปึกเตียน เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 สถานที่จัดกิจกรรม : ชายหาดปึกเตียน ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสร้างฝายถวายแผ่นดิน เขากระโจม

อาสาสร้างฝายถวายแผ่นดิน เขากระโจม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง...

อ่านรายละเอียด 

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Summer Camp 2019

ขบวนการโลกแสนสวย โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019 “พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์” รับสมัครครูถุงนอน “ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน” รู้จักเรา วิสัยทัศน์ เป็นมูลนิธิกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพเติบโต...

อ่านรายละเอียด 

นั่งรถไฟ ไปพัฒนาโรงเรียน จระเข้ยักษ์ 1-2 มิ.ย. 62

50 ปีก่อน (เกิดกันหรือยังจ๊ะ ?) ที่นี่เคยมีจระเข้ยักษ์กินคนอาละวาด ว่ากันว่า ตัวมันยาวเท่าความกว้างของแม่น้ำน่าน ชาวบ้านช่วยกันปราบอยู่หลายครั้ง และถูกกินไปหลายคน แต่แล้วในที่สุด… คนในหมู้บ้านก็ใช้หอกปราบมันลงได้ เมื่อเหตุการณ์สงบ พื้นที่แห่งนี้จึงได้รับการพัฒนา มีคนบริจาคที่ดิน และทุนสร้างโรงเรียนขึ้นมา ให้กับเด็กๆ ที่ไม่สะดวกไปเรียนในเมือง แต่ด้วยงบประมาณที่น้อยนิด โรงเรียนจึงต้องดิ้นรนสุดชีวิต ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้เด็กๆ...

อ่านรายละเอียด 

อาสายิงเมล็ดพันธุ์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ท่ากะบาก

อาสายิงเมล็ดพันธุ์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ท่ากะบาก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (วันหยุดพิเศษพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) สถานที่จัดกิจกรรม : อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก...

อ่านรายละเอียด 

อาสาฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์นากบางขุนเทียน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาธรรมชาติ รอบๆกรุงเทพ และ อนุรักษ์นากฝูงสุดท้าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป “นากใหญ่ขนเรียบ” ฝูงสุดท้ายของกรุงเทพฯ เสี่ยงสูญพันธุ์ อีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ คือ ปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลที่เขตบางขุนเทียนเขตเดียวของกรุงเทพฯ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปลูกปะการังเทียม ปล่อยปลาฉลามหัวทราย รอบ 2

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หาดเตยงาม ตั้งอยู่ที่ อ่าวนาวิกโยธิน เป็นหนึ่งสถานที่น่าพักผ่อน เงียบสงบและปลอดภัย สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยจะมีหอตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 28 เม.ย. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief April, 28 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 28 เม.ย.   Volunteer –To decorate tiny jars for...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 27 เม.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand April, 27, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  27 เม.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด