Date

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 3 ส.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Aug,3, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  3 ส.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสอนน้องทำของเล่นจากธรรมชาติ ในงานผีตาโขน จ.เชียงราย

เนื่องจากทางกลุ่มเราต้องการที่จะลดช่องว่างระว่างระหว่างวัย ระหว่างผู้สูงอายุ กับ เด็กๆ เราจึงพาอาสามาเรียนรู้การทำของเล่นโบราณย้อนสมัยไปในช่วงที่ไม่มี internet นอกจากนี้ยังส่งต่อไปยังน้องๆ ชนเผ่าเพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมชาติ เนื่องจากของเล่นที่ทำนั้นแฝงไปด้วยธรรมมะต่างๆ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาทำรั้วรังผึ้ง ป้องกันช้างป่า ที่ภูหลวง จ.เลย

บทความจาก มูลนิธิสืบ รั้วผึ้ง ทางออกของความขัดแย้งระหว่างช้างกับคน ช้างเป็นสัตว์กลัวผึ้ง อย่าแปลกใจไปนะครับ ถึงแม้ว่าช้างจะเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดแต่กลับกลัวเจ้าแมลงตัวจิ๋วอย่างผึ้ง โดยจะแสดงอาการกระพือหู พ่นฝุ่นทราย และส่งเสียงร้อง เมื่อได้ยินเสียงหึ่งหึ่งจากรังผึ้ง แน่นอนว่าเหล็กไนของผึ้งไม่มีทางแทงทะลุหนังหนาของช้าง...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปลูกป่าชุมชนเมืองแห่งแรกในเมืองไทย จ.สมุทรปราการ

ป่าชุมชนเมือง“สวนป่าเกดน้อมเกล้า” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สวนป่าเกดน้อมเกล้า อยู่ในพื้นที่ของตำบลทรงคนอง เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6...

อ่านรายละเอียด 

5-8 ธันวาคม 2562 อาสาสานฝันสร้างบ้านดิน ให้น้องๆบนดอย ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน

5-8  ธันวาคม  2562  อาสาสานฝัน สร้างบ้านดิน“ ให้น้องๆ บนดอย ” ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน   ต.หมอกจำแป่   อำเภอเมือง   จ.แม่ฮ่องสอน ความเป็นมา                     ในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับจดหมายจาก ผอ ณัฐภัทร   ผอ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปลูกป่าชายเลน เยี่ยมกองพันสะเทือนน้ำสะเทือนบก จ.ชลบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีมากกว่าแค่ความสวยงามและความสนุกสนานที่ได้ไปสัมผัสท้องทะเลเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เข้าใจและรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าทะเลมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนุกกับกิจกรรมมากมายกับพี่ๆทหารเรือ มีกิจกรรมดังนี้ 1. ปลูกป่าชายเลน 2....

อ่านรายละเอียด 

สัตว์แพทอาสาที่โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง รุ่น 2

มูลนิธิเพื่อนช้าง Friends of the Asian Elephant โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างเป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรก ของโลก รักษาและบริบาลช้างเจ็บป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ...

อ่านรายละเอียด 

รับสมัครจิตอาสา ช่วยขายของ Yard Sale#40 วันที่ 4 สิงหาคม 2019 คนไทยสร้างใจแบ่งปันที่รพ.มิชชั่น

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด...

อ่านรายละเอียด 

ร่วมงานวันช้าง ทดลองทำนา โรงเรียนเตรียมนายฮ้อย จ.สุรินทร์

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ สนับสนุน วิถีชุมชน เกษตร ชาวไร่ ชาวนา และ เยาวชน ให้สำนึกรักษ์บ้านเกิด...

อ่านรายละเอียด 

พี่เลี้ยงอาสาพาน้องเด็กพิเศษ ขี่ม้าฝึกสมาธิ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสังคม ทั้งตัวอาสา และ เด็กพิเศษ เป็นการเรียนู้ข้อดีของอาชาบำบัดในการรักษาโรคสมาธิสั้น และ ยังเรียนรู้วิถีชาวบ้านการเลี้ยงม้า และ อนุรักษ์ม้าพัธุ์พื้นบ้านให้อยู่กับคนไทย มารู้จักกับชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุืพื้นบ้าน ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร...

อ่านรายละเอียด 

อาสาทำห้องสมุด สร้างธนาคารปู ที่เกาะนกเภา จ. สุราษฏร์ธานี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ จัดทำห้องสมุดให้น้องโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา และ สร้างธนาคารปูให้ชุมชน นอกจากนี้ยังได้เที่ยวชมธรรมชาติบนเกาะ แห่งนี้ด้วย ตามหา นกเภา ที่ดอนสัก ใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ต้องการสัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลาย...

อ่านรายละเอียด 

อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP3.

อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งชิ้นงานที่สำเร็จก็ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งกับผู้ให้และผู้รับ   พบมิตรจิตอาสาจึงจัดกิจกรรมอาสา “แต้มสีทำเสื้อมัดย้อม” เพื่อมอบโอกาสแก่ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม -ได้รับความรู้ในการทำเสื้อมัดย้อม -ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานสวยๆ -รู้จักการแบ่งปัน   กำหนดการ 08.30...

อ่านรายละเอียด 

อาสาร่วมโครงการขยะเอ๋ยปุ๋ยสะอาด และ สมุนไพรเป็นยา ที่โคราช

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้อาสาได้ทำปุ๋ยจากเศษขยะ และ สามารถเป็นอาหารเเละยารักษาโรคได้ และ แจกจ่ายให้ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว ปลูกสำนึก...

อ่านรายละเอียด 

ปั่น ปั้น เปื้อน EM ball ที่คุ้งน้ำบางกระเจ้า พระประแดง

ภารกิจอาสา 1.ปั้นลูก EM ball (Effective Microorganisms )  ลูกบอลชีวภาพบำบัดน้ำเสีย 2.เก็บขยะในบริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 3 เพ้นท์ถุงผ้าเพื่อนำไปบริจาคให้คุณตาคุณยาน 4.ปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ รับโอโซน อาทิตย์8  กันยายน...

อ่านรายละเอียด 

กิจกรรมอาสา อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ตอน สอนวิชาการเงินให้แก่เด็กๆ

กิจกรรมอาสาประจำเดือน กรฎาคม 2562 กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ วิชาการเงินสำหรับเด็กๆ ตอน เกมเศรษฐี...

อ่านรายละเอียด