ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาย แวรอมลี แวบูละ
ชื่อเล่น ลี
อายุ 57
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3949900308634
เบอร์ติดต่อ (084) 860-2929
อีเมล waeromlee@gmail.com
ที่อยู่ 8 ถนนยะรัง ตรอก2
ตำบลจะบังติกอ, เมือง 94000
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก นักเรียน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 1000
จำนวนผู้รับหน้ากาก 500
Entry ID 12517
Entry Date June 25, 2020