ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาง ซอฟีบะห์ เบ็ญญากาจ
ชื่อเล่น ยะ
อายุ 42
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3940100147361
เบอร์ติดต่อ 0869595171
อีเมล Surfer.yah50@gmail.com
ที่อยู่ 27 ม.10
บานา, เมือง 94000
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 200
จำนวนผู้รับหน้ากาก 200
Entry ID 12531
Entry Date June 30, 2020