ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาย พงษ์เกียรติ สมใจ
ชื่อเล่น เกียรติ
อายุ 50
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3331001317981
เบอร์ติดต่อ 0896251618
อีเมล pongkiat@hotmail.co.th
ที่อยู่ 113 หมู่ 10
ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ 34140
Map It
จังหวัด อุบลราชธานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก ตำรวจและประชาชน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 500
จำนวนผู้รับหน้ากาก 250
Entry ID 12532
Entry Date June 30, 2020