ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาง ชนิดาภา สืบบุตร
ชื่อเล่น อ๋อม
อายุ 41
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3341400102873
เบอร์ติดต่อ 0615197856
อีเมล chanidapha19792522@gmail.com
ที่อยู่ 47 หมุ่ 6
เหล่าบก, ม่วงสามสิบ 34140
Map It
จังหวัด อุบลราชธานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก ประชาชน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 1000
จำนวนผู้รับหน้ากาก 500
Entry ID 12533
Entry Date June 30, 2020