ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาง สุจิตรา สิมพรักษ์
ชื่อเล่น บุ๋ม
อายุ 43
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3340300090783
เบอร์ติดต่อ 0982303681
อีเมล Sujittrasimparak@gmail.com
ที่อยู่ 63
7, หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
Map It
จังหวัด อุบลราชธานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก นักเรียน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 500
จำนวนผู้รับหน้ากาก 250
Entry ID 12537
Entry Date July 1, 2020