ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นางสาว จิราวรรณ นธีนาม
ชื่อเล่น กระต่าย
อายุ 22
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1341400184954
เบอร์ติดต่อ 0651194669
ที่อยู่ 14 หมู่ 6
เหล่าบก, ม่วงสามสิบ 34140
Map It
จังหวัด อุบลราชธานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก ประชาชนตำบลเหล่าบก หมู่ที่ 7 บ้านขมิ้น จำนวน 541 คน หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย จำนวน 338 คน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหลัก จำนวน 600 คน หมู่ที่ 10 บ้านสงยาง จำนวน 452 คน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 1931 คน
จำนวนผู้รับหน้ากาก 3862 ชิ้น
Entry ID 12538
Entry Date July 1, 2020