ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาง ยาเรียะ กรมเมือง
ชื่อเล่น ยะห์
อายุ 50
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3910100115728
เบอร์ติดต่อ 0872933021
อีเมล YariahKrommuang@gmail.com
ที่อยู่ 1
ม.1, ต.บ้านควน เมือง
Map It
จังหวัด สตูล
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก ครู นักเรียน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 320
จำนวนผู้รับหน้ากาก 320
Entry ID 12559
Entry Date July 4, 2020