ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นางสาว ฮัฟเสาะ เจะโด
ชื่อเล่น ฮัฟเสาะ
อายุ 31
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1940500059250
เบอร์ติดต่อ 0807031290
อีเมล hafsoh.chedopalas@gmail.com
ที่อยู่ 20/1
หมู่ที่ 5, มายอ ลางา
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก โรงเรียนศาสนศึกษา ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 200
จำนวนผู้รับหน้ากาก 140
Entry ID 12563
Entry Date July 5, 2020