ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาย ดอเลาะ หะยีแวนิ
ชื่อเล่น เปาะซู
อายุ 63
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3940100012899
เบอร์ติดต่อ 0622299737
อีเมล nit0711@hotmail.com
ที่อยู่ 7 ม.3
ตำบลกะมิยอ, เมืองปัตตานี 94000
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก ผู้สูงอายุ
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 100
จำนวนผู้รับหน้ากาก 100
Entry ID 12564
Entry Date July 5, 2020