ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาง สุกัญญา สุขสุพันธ์
ชื่อเล่น สุ
อายุ 51
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3949900012344
เบอร์ติดต่อ 0980177899
อีเมล nodepattani@gmail.com
ที่อยู่ 140/12
หนองจิก, สะบารัง เมืองปัตตานี
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก เครือข่ายกลุ่มอาชีพ
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 40
จำนวนผู้รับหน้ากาก 20
Entry ID 12565
Entry Date July 5, 2020