ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาย โยฮัน สาตออูมา
ชื่อเล่น โยฮัน
อายุ 37
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 4960600002254
เบอร์ติดต่อ 0895998544
อีเมล nit0711@hotmail.com
ที่อยู่ 12/14 ม.2
โคกสะตอ, เรือเสาะ 96150
Map It
จังหวัด นราธิวาส
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก เด็กนักเรียนตาดีกา
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 120
จำนวนผู้รับหน้ากาก 120
Entry ID 12567
Entry Date July 6, 2020