ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นางสาว อีมาน นาแว
ชื่อเล่น อีมาน
อายุ 24
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1940400073307
เบอร์ติดต่อ 0828235488
อีเมล iman.nawea@gmai.com
ที่อยู่ 11/1
ม. 2, ปะนาเระ ท่าน้ำ
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก โรงเรียนอัลเอากอฟต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 200
จำนวนผู้รับหน้ากาก 140
Entry ID 12571
Entry Date July 6, 2020