ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาย กอเซม มะแซ
ชื่อเล่น อ.กาเซม
อายุ 56
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3940900407812
เบอร์ติดต่อ 0980173065
อีเมล ksilmee32@gmail.com
ที่อยู่ 129
ม.3, ยะหริ่ง บางปู
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาตร์ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 140
จำนวนผู้รับหน้ากาก 80
Entry ID 12572
Entry Date July 6, 2020