ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับชื่อเล่นเบอร์ติดต่ออีเมลจังหวัดหน่วยงานกลุ่มที่แจกจำนวนหน้ากากที่ขอรับจำนวนผู้รับEntry IDEntry Date
นางสาว จิราวรรณ นธีนามกระต่าย0651194669อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลประชาชนตำบลเหล่าบก หมู่ที่ 7 บ้านขมิ้น จำนวน 541 คน หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย จำนวน 338 คน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหลัก จำนวน 600 คน หมู่ที่ 10 บ้านสงยาง จำนวน 452 คน1931 คน3862 ชิ้น12538July 1, 2020
นางสาว อีมาน นาแวอีมาน0828235488iman.nawea@gmai.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนอัลเอากอฟต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี20014012571July 6, 2020
นางสาว ฮัฟเสาะ เจะโดฮัฟเสาะ0807031290hafsoh.chedopalas@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนศาสนศึกษา ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี20014012563July 5, 2020
นางสาว ดวงใจ ไกยวงค์ดวง0830560179อุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลประชาชนในเขตตำบลเหล่าบก หมู่ 4 บ้านดอนไม้คูณ จำนวน 261 คน หมู่ 5 บ้านโนนชาติ จำนวน 553 คน และหมู่ 6 บ้านยูงน้อย จำนวน 256 คน2,140 ชิ้น1,070 คน12549July 2, 2020
นางสาว อาซีซะห์ กาซอซะห์0811893853nit0711@hotmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทกลุ่มเยาวชน10010012568July 6, 2020
นางสาว อาซีซะห์ กาซอซะห์0811893853nit0711@hotmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทกลุ่มเยาวชน10010012569July 6, 2020
นาย โยฮัน สาตออูมาโยฮัน0895998544nit0711@hotmail.comนราธิวาสมูลนิธิชุมชนไทเด็กนักเรียนตาดีกา12012012567July 6, 2020
นาง ชนิดาภา สืบบุตรอ๋อม0615197856chanidapha19792522@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลประชาชน100050012533June 30, 2020
นาง ซอฟีบะห์ เบ็ญญากาจยะ0869595171Surfer.yah50@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา20020012531June 30, 2020
นาง สุจิตรา สิมพรักษ์บุ๋ม0982303681Sujittrasimparak@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียน50025012537July 1, 2020
นาง บุญเกิด ดอกอินทร์เกิด0933272527keod2515@gmail.comอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลนักเรียน ครู22011012550July 2, 2020
นาย พงษ์เกียรติ สมใจเกียรติ0896251618pongkiat@hotmail.co.thอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลตำรวจและประชาชน50025012532June 30, 2020
นาง ยาเรียะ กรมเมืองยะห์0872933021YariahKrommuang@gmail.comสตูลมูลนิธิชุมชนไทครู นักเรียน32032012559July 4, 2020
นาง สุกัญญา สุขสุพันธ์สุ0980177899nodepattani@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทเครือข่ายกลุ่มอาชีพ402012565July 5, 2020
นาย ฮารง มะสงฮารง0993091664 / 0835772700haroom5676564@gmail.comสงขลามูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา20020012570July 6, 2020
นาย กอเซม มะแซอ.กาเซม0980173065ksilmee32@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทโรงเรียนมุสลิมพัฒนศาตร์ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี1408012572July 6, 2020
นาย แวรอมลี แวบูละลี(084) 860-2929waeromlee@gmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทนักเรียน100050012517June 25, 2020
นาย ดอเลาะ หะยีแวนิเปาะซู0622299737nit0711@hotmail.comปัตตานีมูลนิธิชุมชนไทผู้สูงอายุ10010012564July 5, 2020
ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับชื่อเล่นเบอร์ติดต่ออีเมลจังหวัดหน่วยงานกลุ่มที่แจกจำนวนหน้ากากที่ขอรับจำนวนผู้รับEntry IDEntry Date